Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

VAD ÄR DET SOM SÄGER ATT JUST KRISTENDOM ÄR RÄTT?

Hej!

Jag har undrat länge över en sak. I Bibeln talas det om att det skulle komma många falska läror och
många skall vilseledas. Nu undrar jag: Vad är det som säger att just kristendomen är rätt?? Vi har
ju trots allt ett antal olika religioner runt om i världen!! Är det inte lite långsökt att tro att Islam, Hinduism och Buddism är falska religioner och alla dess anhängare kommer gå under när Jesus kommer tillbaks?? Och på tal om det, Konfucius var före Jesus!
Jag talade även med en muslim, som påstod att Bibeln innehåller skrämmande många motsägelser, detta på grund av att den skrivits om ett antal gånger och i olika översättningar. Koranen skulle typ
vara helt korrekt och Guds ord (enligt han)...
Min avgörande fråga i detta brev är, med anknytning till det första jag skrev: Kommer Gud inte ta emot alla de som har haft andra religioner?? Skall de verkligen straffas? För mig är detta ABSURT eftersom de inte kan hjälpa vilken religion de utövat, man växer ju upp i olika delar på jorden!!

Mvh
Chrille


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Frälsningsvisshet
Ja, det finns många religioner men till Gud kommer vi genom Kristus när han får bli Herre i vårt liv. Jesus frälsar och döper i helig Ande och gör under i människors liv. När man överlåter sitt liv i Jesu händer får man uppleva frid - en frid som övergår allt förstånd. Kristi blod renar från all synd. 

Då det gäller frågan om visshet om att man funnit Gud, så är det inte bara vi troende som vittnar om att vi är Guds barn. Även Guds Ande vittnar med vår ande om detta!

15Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba! Fader!" 16Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.
Romarbrevet 8:15,15

Kristi domstol
Eftersom det är Jesus som en dag skall skall döma vid den yttersta domen, så förstår väl var och en att man skall överlåta sig i hans händer. Varken Buddha eller någon annan religionsstiftare skall ha hand om domen. 

Självklart använder den onde alla möjliga religioner för att föra människor vilse. Därför, sök Jesus. Han är världens ljus. Han är Gud i människogestalt. Han är världens Frälsare och vår personlige Frälsare. Lycka till!

Mvh Veli Sergei.

Det står skrivet:

Jesus: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannesev. 14:5

Jesus:32Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen. 33Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen. Matteusev. 10:32

Jesus:18Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. Johannesev. 3:18

Människosonens dom
Jesus:
31
När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. 32Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. 33Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Matteus 25:31-33

Jesus:27Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar. Matteusev. 16:27 

Paulus: Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.
2 Korinthierbrevet 5:10

Petrus: 42Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. 43Om honom vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Apg 10:42,43

I vilken mening är Bibeln och Koranen guds ord i judendomen, kristendomen och islam? Vilka problem kan tolkningen föra med sig?

Upp igen     <<Föregående sida

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0