Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

OM BÖN

Varför ber kristna?
 


Varför kristna ber   
Vi uppmanas att be:

1Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, 2för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. 3Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, 4som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 1 Timotheosbrevet 2:1-4

Jesus undervisade om hur vi bör be och varför. (Matteus 6:5-15, Matteus 7:7-11, Lukas 18:1-14.) Jesus efterlämnade ett exempel åt oss för att vi skall följa i hans fotspår. Vi kan läsa om hur han bad vid avgörande tillfällen och att han drog sig undan för att be. (Lukas 6:12)

Vi kan läsa i Apostlagärningarna om bönens centrala betydelse bland de första kristna och om många bönesvar som de fick uppleva. Allt i Guds ord är skrivet till vår undervisning för att vi skall följa deras tro som segrat och vunnit evigt liv.


Vad ber man om?
Vi ber t.ex. på förbönsgudstjänster. När man lyssnar till predikan och ber i församlingen får man uppleva att Herren lyfter av bördor, man känner sig förnyad och lättad. Vi ber om väckelse, vi ber om frälsning, vi ber om dop i helig Ande, vi ber för de sjuka att Herren griper in, vi ber för relationsproblem, vi ber för varandras behov, vi ber mot brottslighet och terrorism, vi ber om Guds rikes framgång osv.

Vi kan naturligtvis be för alla slags behov. Många löften är förknippade med bönen.


Kraft genom bön
2Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Gal. 6:2

Självklart skall vi be för varandra, bära fram varandra i förbön till Herren.

Vi ber för människor som ringer eller skriver och ber om förbön, vi ber både för dem vi känner och dem vi inte känner som önskar bönehjälp.

En person som får mycket förbön till exempel i speciella svårigheter kan känna sig "buren" av förbönen, det vill säga man ser på svårigheterna i ett nytt perspektiv och upplever Guds välsignelse och beskydd.

I bön får vi uppleva helig Ande och förnyelse. Bön är kontakt med Gud. Vi bevaras i gemenskap med Gud genom bönen. Genom bönen håller vi oss andligt vakna och får kraft och Guds ledning. Genom bön till Gud kan vi hjälpa varandra. När vi blivit döpta i helig Ande kan vi både be och lovsjunga Gud på nya tungotal. Det är Anden som ingiver tungotalet. 

3Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala. Apg 2:3,4

11Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. 12Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. 13Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. 14Ty jag skall låta er finna mig, säger Herren. Jeremia 29:11-14

18Herren är nära alla som åkallar honom, alla dem som åkallar honom i sanning. Psaltaren 145:18

17Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. 18Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Efesierbrevet 6:17,18

2Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Kolosserbrevet 4:2

6Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Filipperbrevet 4:6,7

»Hur skall en bön se ut?

»Om bönen Fader vår

»Kan alla troende lägga händerna på sjuka och de blir friska......m.m..? Frågor om andliga nådegåvor

»Skulle vara tacksam för information om fastan...

»Vad är kontemplativ bön?

»Hör Gud alla böner?

Är äktenskapet oupplösligt?

Upp igen       <Föregående fråga

Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0