Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

KONTEMPLATION

Vad är kontemplativ bön?


 

Det betyder att man i sina böner ägnar sig åt att begrunda Guds storhet, hans makt och hans under. Man kan säga att det är en slag tyst, ordlös bön.

Man begrundar helt enkelt vem man ber till. 
Det finns olika sätt att be till Gud. 
När vi ropar till Herren i en nödsituation hinner vi inte begrunda så mycket, men Gud svarar ändå. 
Men han vill att vi skall ta oss tid i våra böner att bara tänka på honom: ”Tänk på Jesus Kristus”(2 Tim. 2:8). 

För att bli starka i Herren och i hans väldiga kraft behöver vi ge Gud mycket tid, bl.a. åt stilla, begrundande bön. ”Genom stillhet och förtröstan blir ni starka”, står det skrivet. (Jes. 30:15). 

Ditt majestäts härlighet och ära vill jag begrunda och dina underbara verk. Psaltaren 145:5

Stora är Herrens gärningar. De begrundas av alla som har sin glädje i dem. Psaltaren 111:2

Jag vill begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Psaltaren 119:15

Hur kär har jag inte din undervisning! Hela dagen begrundar jag den. Psaltaren 119:97

Jag vill begrunda alla dina gärningar och tänka på det du har gjort. Gud, i helighet går din väg. Vilken gud är så stor som Gud? Du är den Gud som gör under, du har uppenbarat din makt bland folken. Psaltaren 77:13-15

Jag minns dagar som gått, jag begrundar alla dina gärningar och tänker på dina händers verk. Jag sträcker ut mina händer till dig. Som ett törstigt land längtar min själ efter dig. Psaltaren 143:5,6

Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Psaltaren 1:1,2

Jag håller mig vaken under nattens väkter för att begrunda vad du sagt. Psaltaren 119:148

Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden. Psaltaren 46:11

Gud, dig lovar man i stillhet i Sion, till dig får man infria löften. Du som hör bön, till dig kommer alla människor. Psaltaren 65:2

Herre, mitt hjärta är inte högmodigt, mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting, med sådant som är mig för svårt. Nej, jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig. Psaltaren 131:1,2

Herren skall strida för er, och ni skall hålla er stilla. 2 Moseboken 14:14

Var stilla inför Herren och vänta på honom. Psaltaren 37:7

 Dog Jesus på ett kors eller en träpåle?

Upp igen       <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0