Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

SJU DÖDSSYNDER 
ELLER HUVUDSYNDER

Hej. Jag ska skriva ett arbete om de sju dödssynderna och undrar om ni kan skriva ner lite fakta om dessa. Vilka de är, varför dessa är dödssynderna osv. Ju mer fakta desto bättre. Tack på förhand.

 

 

De sju dödssynderna finns inte i Bibeln. De skrevs ned av 
en katolsk munk – Gregorius – 
på 
400- 600-talet. "De sju döds-
synderna", eller "huvud-
synderna" som de också kallas är:

(Superbia)  Högmod

(Avaritia) Girighet

(Luxuria) Vällust, orenhet

(Invidia) Avund

(Gula) Frosseri

(Ira) Vrede

(Acedia) Lättja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Det handlar om tro och gemenskap med Gud
Det är inte meningen att vi skall gradera synder. Det finns dock somliga som gör det,  jag kommer till det senare. 
"Ju mer fakta desto bättre", skriver du. 
Så här kommer lite fakta som förhoppningsvis skall klargöra hur vi skall se på synden. 

Många har tyvärr inte den blekaste aning om vad Bibeln lär ut i detta ämne, utan har förutfattade meningar.

Kristen tro handlar om omvändelse, det vill säga sinnesändring, tro på Gud och ett nytt liv. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Den som inte tror är död i sina synder. 

Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. Tro handlar om gemenskap med Gud genom Guds Son Jesus Kristus. Han är det försoningsmedel som behagade Gud.

Jesus kom inte för att döma världen utan för att frälsa. Han kom för att förhärliga Gud. 

Han kom inte med en lära om olika synder. Evangelium betyder "det glada budskapet" och Jesus sa: "Omvänd er och tro evangelium, Guds rike är nu här." 

Jesus kom för att göra slut på syndens och dödens makt. Han kom för att föra oss från mörkrets välde in i sitt underbara ljus, in i Guds rike. Han kom för att visa oss hur mycket Gud älskar människorna – ja, så mycket att han offrade sin egen Son.

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Joh 3:16


Synd är ett tillstånd
Synd är främst ett tillstånd som människan befinner sig i så länge som gemenskapen med Gud är bruten. Det betyder att ALL synd leder till döden och är dödssynd. Alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. 

Synd är en makt som trälbinder människan. Syndens lön är döden står det i Bibeln, rätt och slätt. Det står inget om att vissa speciella synder leder till döden. Den som vägrar tro på Jesus blir kvar i sin synd. Innan frälsningen är människan genom sitt sinnelag Guds fiende.

Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Han har kommit till världen för att frälsa syndare.

När vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig och förlåter oss våra synder. Guds Sons blod renar oss från all synd. Han dog för våra synder en gång för alla. Där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer.Människan söker kryphål

Människan är av naturen stolt och vill inte gärna ödmjuka sig under Gud. Man söker gärna andra vägar till frälsning, försöker genom egenarbete göra sig förtjänt av Guds nåd och försöker köpslå med Gud. Det fungerar inte.

Om man inte tycker sig ha begått några grova synder eller "dödssynder" berömmer man sig av det för att slippa ödmjuka sig. Men vi blir inte frälsta genom att slå oss för bröstet och se oss bättre än andra, tvärtom avlägsnar vi oss då från Gud. Gud ser till den som är ödmjuk och förkrossad.

Synd är i första hand ett uppror mot Gud, man är självklok och egensinnig och vill vandra sina egna vägar. För att komma in i Guds rike måste vi ödmjuka oss och bli som barn. Jesus sa att den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.

Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Jes. 53:6


Kristen tro handlar om en person
Många icke troende har missuppfattat vad kristen tro handlar om. Det handlar inte om att fokusera på synder, föreskrifter och förbud.

Om ni med Kristus har dött bort från världens stadgar, varför uppför ni er då som om ni levde i världen och böjer er under dessa bud: "Det skall du inte röra, det skall du inte smaka, det skall du inte ta på". Kolosserbrevet 2:20,21

Kristen tro handlar om att man låter sina tankar och sitt liv kretsa kring en person: Jesus Kristus, och Honom som uppstånden Frälsare. Vi skall tro och förtrösta på Herren. Lever vi, så lever vi för Herren. Utan helgelse får ingen se Herren. (Hebr. 12:14)

När vi har tagit emot Honom som Frälsare vittnar Anden om att vi är Guds barn. Den helige Ande är en garanti för att vi tillhör honom och att alla våra synder är förlåtna. Frälsningen är Guds gåva.

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Efesierbrevet 2:8,9

Vi får förlåtelse för våra synder på grund av vad Jesus uträttat på Golgata kors och inget annat. Om vi söker rättfärdiggörelse på annat sätt kastar vi bort Guds nåd.

Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Galaterbrevet 2:21

Många religioner bygger på laggärningar och inte på tro på Jesus Kristus.

Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Galaterbrevet 2:16

Vi skall inte uppphäva Guds bud och predika människobud och ett annat evangelium än det vi fått.
Vi skall gå direkt till Gud genom Jesus Kristus och ta emot full förlåtelse genom tron på Honom. Vi ärar Gud genom att tro! Jesus gladde sig alltid när människor visade tro.


Romersk katolska kyrkan
Den romersk katolska kyrkan har en lära där man delar upp synder. Deras troslära grundar sig inte bara på Bibeln utan även på kyrkans tradition. Man har dödssynder eller huvudsynder och mindre synder. Man menar att om man har begått dödssynder skall man gottgöra för dessa på olika sätt. Man menar med andra ord att Kristi offer inte är fullkomligt!

Katolska kyrkan lär ut att Guds nåd och förlåtelse inte kan tas emot direkt av den enskilda människan utan måste förmedlas genom romersk katolska kyrkan, dess prästerskap och sakrament. Man skall t.ex. bekänna sina synder i bikten minst en gång om året. Man lär ut att prästen fått fullmakt att förlåta synden. De lär vidare ut att frälsningen utgår från katolska kyrkan. Allt det här är minst sagt häpnadsväckande.

Det står skrivet:
"Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade." Jakobsbrevet 5:16

Det står "varandra". Det måste inte vara en präst. Vi får be om förlåtelse av dem vi felat mot.

Olika katolska präster graderar synder olika. Mindre synder förtjänar timliga straff anser man. Man anser att man bara kan få förlåtelse för så kallade dödssynder genom att bikta sig.
Det som är dödssynd för den ene prästen kan vara mindre synd för den andre prästen. Så en katolik kan aldrig vara säker på varken det ena eller det andra. Romersk katolska kyrkan lär ut att det inte kan finnas en absolut försäkran om frälsning.


Den helige Ande vittnar med vår ande att vi är Guds barn  

Men Bibelns budskap och de pånyttfödda kristnas vittnesbörd är att varje kristen som blivit född på nytt får en försäkran av Gud själv om att han är Guds barn. 

Denna försäkran är den helige Ande som inte bara försäkrar utan överbevisar. Vi får visshet om vår frälsning. 
Troende pånyttfödda kristna känner igen varandra genom den helige Ande som bor i varje pånyttfödd kristen.

Vår tro bygger på Guds kraft. Inte på människobud, människoläror eller människors visdom.

Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud. Markus 7:7

Jesus är världens Frälsare och blir vår personlige Frälsare när vi tar emot honom.

Om våra synder så är blodröda så kan de bli snövita. Så långt som öster är från väster låter han våra synder vara från oss. Han kastar våra synder i glömskans hav.

Jag har utplånat dina överträdelser som ett moln, dina synder som en sky. Vänd om till mig, ty jag har återlöst dig. Jesaja 44:22

Frälsningen är helt och hållet Guds verk i människan. Det är Gud som verkar fram sin vilja i människan genom den helige Ande.

Störst av allt är kärleken ty Gud är kärleken. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.

Mvh Veli Sergei.

Hur skall en bön se ut?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0