Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

KAN MAN LITA PÅ BIBELNS UPPGIFTER OM DE FÖRSTA MÄNNISKORNAS HÖGA ÅLDER?

Gokväll Pastorn!

Det här med livslängden, Abraham levde tills han var 175 år etc.

Saken är den att de på den tiden hade en annan tideräkning än när Nya Testamentet skrevs! Man kan lätt misstolka det hela och genom att använda Bibeln som faktakälla konstatera att människan plötsligt får kortare liv med Guds hjälp, då den egentliga orsaken är en förändring av räkningen av år som kom före Nya Testamentets tid!!

Med vänlig hälsning/ [aNtE] Ekenäs, Finland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bibeln är Guds tilltal till människorna

När man läser Bibeln stöter man naturligtvis på en hel del som ter sig otroligt om man inte har tro på undrens GudOrsaken till människans åldrande är okänd

Orsaken till människans åldrande är okänd och forskarna har lagt fram många teorier. Biologiskt åldrande hos människan har inte att göra med sjukdom utan med biologiska/genetiska mekanismer. En teori är att vi föds med ett begränsat lager av någon viss livssubstans. Allt eftersom den substansen förbrukas åldras vi för att till sist dö.

En sköldpadda kan bli äldre än en människa - cirka 175 år. En tall i västra USA som kallas "Metuselah" är cirka 4 725 år gammal! Åldrandet hos en människa, ett djur eller en växt följer ett bestämt mönster som är inbyggt från början av Gud.

Gud bestämde människornas ålder i mänsklighetens barndom och Gud bestämmer människans ålder nu.


Nya Testamentets författare hänvisar till Adam, Kain och Abel, Enok, Noa, Lot i 1:a Moseboken
I den värld som fanns före syndafloden levde människorna längre. Vi får inga detaljer om hur Gud gått tillväga när han gripit in i sin skapelse på olika sätt. Bibeln är främst en frälsningshistorisk skildring.

Varför skulle vi inte tro på det som står i 1:a Moseboken när t.o.m. Jesus hänvisar till det som står skrivet där? Jesus nämner bl.a. Abel, Noa, Lot, m.fl. Vidare berättar Nya Testamentets författare om Adam, Kain och Abel, Enok, Noa, Lot och andra bibliska gestalter som nämns i 1:a Moseboken. 1:a Moseboken finns citerad mer än 70 gånger i 17 av Nya Testamentets böcker. Detta understryker dess trovärdighet. 

I Nya Testamentet kan vi läsa om Hanok (som det står om i 1:a Mos.) som inte alls behövde dö:

5Genom tron togs Hanok bort utan att möta döden. Och man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom till sig. Innan han togs bort, hade han fått det vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud. 6Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. Hebreérbrevet 11:5,6


Abraham och Sara

När man läser om Abrahams och Saras höga ålder i både Gamla och Nya Testamentet så stämmer uppgifterna överens.

I Gamla Testamentet står det:
Då föll Abraham ner på sitt ansikte, men han log och sade för sig själv: "Skulle det födas barn åt en man som är hundra år? Och skulle Sara föda barn, hon som är nittio år?" 1 Moseboken 17:17

I Nya Testamentet skriver Paulus om Abraham:
Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft – han var då omkring hundra år – och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför "räknades det honom till rättfärdighet." Romarbrevet 4:18-22

I Nya Testamentet finns det fler uppgifter om Abrahams och Saras höga ålder då de fick barn (Sara var 90 år Abraham var 100):

Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. Därför fick också en enda man barn, talrika som stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand, detta trots att han var så gott som död. Hebreérbrevet 11:11,12

Sara dog när hon var 127 år. Abraham var då 137 år. Det står att Isak sörjde sin mor men blev tröstad i sorgen då han gifte sig med Rebecka 40 år gammal. Då var Abraham 140 år.

Isak blev 180 år gammal.

När Isaks son Jakob var 130 år gammal sade han att hans levnadsår varit och att hans förfäder blev äldre:

7Sedan hämtade Josef sin fader Jakob och förde honom fram inför farao, och Jakob hälsade farao. 8Och farao frågade Jakob: "Vad är din ålder?" 9Jakob svarade farao: "Min vandringstid har varat i etthundratrettio år. Få och svåra har mina levnadsår varit. De når inte upp till mina förfäders levnadsår under deras vandringstid." 
1 Moseboken 47:7-9


Tusenårsriket. En annan tideräkning? 
Visst varierar tideräkningen mellan olika kulturer. Det finns också talsymbolik i Bibeln. Men inget i Bibeln tyder på att vi skall tolka det som står om människornas ålder annat än bokstavligt.

Att räkna med en annan tideräkning där människorna inte blev äldre än idag fungerar inte, det skulle i så fall innebära att en del personer som nämns i 1:a Mosebok skulle ha varit småbarn när de själva födde barn!

Gud kommer åter igen att förändra människors livslängd. I Jes. 65:20 står det att "Den som dör ung skall dö vid 100 års ålder". Om du inte tror på tusenårsriket och menar att människorna inte skall leva längre då än nu så kan man fråga sig varför ett tusenårsrike annonseras över huvud taget?

I Uppenbarelseboken 20:4-6 står det:

De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.
Läs mer om tusenårsriket i Jesaja 65:17-25. 


Att tro på under
Den moderna vetenskapen och även universitetsteologin lär ut att Bibeln är en vanlig mänsklig bok och man godtar bara sådant som är mänskligt möjligt. Det är tragiskt för man missar därmed syftet med Bibeln. Allt som står skrivet i Guds ord går inte vetenskapligt att bevisa. Så är det också med många under som Gud gör idag, likväl gör Gud dessa under. Hoppas du har lyssnat till vittnesbörden om helande m.m. som handlar om under Gud gör idag.

Vilka är de sju dödssynderna?

Upp igen       <Föregående fråga

Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0