Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 


Hur skall en nyfrälst växa andligen? 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 Det är viktigt att man tar kontakt med en levande församling, där det evangeliska urkristna budskapet predikas.

Man skall fortsätta med att gå in för den lära som man mottagit som lett till välsignelse.

Det är viktigt att man inte börjar berömma sig av sin egen rättfärdighet och mena att man har fått olika upplevelser för att man varit duktig på något vis, eller resonera som om man har förtjänat upplevelserna.

Det handlar ju om nåd alltsammans. Se på rövaren på korset, som blev frälst av nåd, inte gärningar. (Luk. 23:32-43) Rövaren hade inga gärningar att berömma sig av.
Vi är i samma situation som rövaren på korset.
Vi har inget att berömma oss av!

Vi kan växa i kunskap - och det är bra, det skall vi göra - men det är inte alltid kunskapen går jämna steg med att växa i tro. Lär vi oss mycket i Guds ord, så får vi ändå inte bygga vår tro på vår kunskap.
Herren ser hela tiden till vårt hjärtas inställning.

Skall man växa andligen måste man alltså slå vakt om ödmjukheten så att man inte förhärdar sig och söker beröm. Det blir ett hinder i det andliga livet.
Man skall gå in för att uppfyllas av tro och helig Ande.
Att ständigt vara i en beroendeställning till Gud.

Vi lär känna Gud genom att tjäna Gud av hjärtat.
Bön är kontakt med Gud. När vi glömmer våra egna behov och tänker i kärlek på vår nästa växer vi i nåd och kraft.

Mvh Veli Sergei.

 

..allt beror på huruvida han har en tro, som är verksam genom kärlek.  Gal 5:6  (1917)

Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.
Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.  Ef. 3:16-19  (Folkbibeln)

….Stefanus, en man uppfylld av tro och den helige Ande… Apg. 6:5 (Folkbibeln)

Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.  Rom 15:13  (Folkbibeln)

...låt er uppfyllas av ande… Ef. 5:18 (NT 81)


Varför ser det ut som det gör i världen?

        Upp igen    <Föregående fråga

    <Tillbaka till alla frågorna 

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0