Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Anses Maria Magdalena som en lärjunge?

Anses Maria Magdalena som en lärjunge? 
Eller var det bara män som fick vara lärjungar? 
Hon verkade stå Jesus nära då hon fann honom uppstånden först?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 


Maria Magdalena - eller Maria från Magdala - var en Jesu lärjunge precis som alla som tillhör Kristus är det, men hon var inte en av "de tolv" som Jesus valt ut till att vara apostlar.

Alla Jesu efterföljare kallades lärjungar. Det var senare, i Antiokia, som man började kalla dem kristna.

Det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna. Apg 11:26

De tolv utvalda lärjungarna hade lämnat allt de ägde för att följa Jesus överallt och leva nära honom. Om dem står det: 

De skulle vara hos honom, och han skulle sända ut dem att predika och de skulle ha makt att driva ut onda andar. Mark. 3:14,15

Men det var inte bara de tolv lärjungarna som följde Jesus överallt. Några kvinnor som hade blivit befriade från onda andar och botade från sjukdomar följde också med Jesus och de tolv på predikovandringarna bland byar och städer. En av dem var Maria från Magdala. Det står att många kvinnor som var Jesu vänner följde honom på hans sista vandring till Jerusalem, strax innan han korsfästes.

De judiska religiösa lärarna (rabbinerna) brukade inte umgås med kvinnor, de undervisade bara män. Jesus bröt mot sin tids traditioner genom att låta kvinnor undervisas, bli hans vänner och följa med honom på hans vandringar. Läs mer i mitt tidigare svar: »Vem var Maria Magdalena?

De tolv var: Johannes, Simon Petrus, Jakob, Andreas, Tomas, Judas, Josef, Judas Iskariot, Filippos, Bartolomeus, Matteus, Simon Ivraren.

Uttrycket lärjungar i evangelierna syftar ofta på de tolv, men det finns flera undantag, se bibelverserna längst ned.

I Apostlagärningarna syftar lärjungar ofta på alla som tillhörde Jesus.
De tolv kallas i Apostlagärningarna för det mesta för "de tolv" eller "apostlarna".
I Apostlagärningarna står det att "antalet lärjungar" en dag ökade med tre tusen. (Apg 2:41) Det står att Paulus och Barnabas predikade i Derbe och "vann många lärjungar" (Apg 14:21).

När det hade blivit kväll, kom en rik man från Arimatea som hette Josef och som hade blivit en Jesu lärjunge. Matteus 27:57

Jesus sa till de tolv: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Matteus 28:19,20

Vid ett tillfälle när Jesus undervisade om att han var Livets bröd står det att hans lärjungar tog anstöt av det han sa och många av hans lärjungar drog sig tillbaka, så att de inte längre följde honom.
Men det var inte de tolv det handlade om:
 

Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka, så att de inte längre följde honom. Jesus sade därför till de tolv: "Inte vill väl också ni gå bort?" Simon Petrus svarade honom: "Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds Helige." Joh. 6:66-69

Jesus:  Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdig mans lön.
Och den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge – amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön." Matteus 10:41,4

Jesus: Därför är varje skriftlärd, som har blivit en himmelrikets lärjunge, lik en man som ur sitt förråd hämtar fram både nytt och gammalt. Matteus 13:52

Mvh Veli Sergei.


Jag vill veta allt om Jesu liv och barndom….

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0