Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)


Vem ska jag rikta mina böner till?
For Jesus till himlen i sin mänskliga kropp?


Vem ska jag rikta mina böner till? Jesus lärde oss att be till Fadern. Ska jag i mina böner säga Fader eller be till Jesus? Brukar någon be till den helige Ande också? Eller ska jag säga "Gud" och därmed be till alla tre personerna?

Uppstod Jesus i sin vanliga mänskliga kropp? For han till himlen sen i denna kropp? I så fall, består treenigheten numera delvis av en mänsklig kropp och var finns den i så fall?

Det här verkar kanske vara konstiga frågor, men jag lovar de är helt seriösa. Jag är nybliven troende och jag får inte ihop de här frågorna i mitt huvud.

Vänliga hälsningar, MikaelDen helige Ande förhärligar Jesus och pekar på honom. Vi skall rikta blicken på Jesus och tillbe honom. Tacka Jesus för frälsningen. Jesus gav sitt liv för oss. Ingen kan komma till Gud utom genom Jesus. Vi får lov att be direkt till Jesus och vi skall be i Jesu namn, läs mer:
»
När ska man använda "I Jesu namn, Amen"....?


Jesus:
Vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det. Johannes 14:13,14

Jesus: Amen, amen säger jag er: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig. Johannes 16:23,24

Om Jesus står det:
Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. Filipperbrevet 2:9-11

Jesus är Ordet som var hos Gud i begynnelsen vid världens skapelse. Ordet blev kött, dvs Jesus fick en kropp. (Läs Joh.ev. kap. 1)

När Kristus träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. Hebreérbrevet 10:5

Jesus uppstod med sin kropp och när han visade sig för lärjungarna talade han om för dem att det inte var en ande de såg och lät dem röra vid hans kropp. Han åt tillsammans med dem för att bevisa för dem att han verkligen uppstått med sin kropp och sa åt dem: 

En ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har. Lukas 24:39

Läs mer: »Behöver man mat och dryck i himlen? Frågor om död och uppståndelse  

»Länkar om Jesu lidande, hans död och uppståndelse, påskens budskap

När Jesus kommer tillbaka kommer han på samma sätt som han reste:

Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade: "Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen." Apg 1:9-11

Jesus: Härefter skall ni se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln. Matteus 26:64

I Jesu bön strax innan han blev utlämnad till att korsfästas bad han

Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Johannes 17:5

Det blir en underbar dag när de pånyttfödda kristna samlas hemma hos Gud:

Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Filipperbrevet 3:21

Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå.
Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. 1 Thess 4:16,17

Har Jesus en kropp i himlen?

Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. 1 Johannesbrevet 3:2

Jesus sitter nu på Faderns högra sida i himlen:

Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Markus 16:19

Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Efesierbrevet 1:18-21

Detta är en huvudpunkt i vad vi säger: Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen…. Hebreérbrevet 8:1

Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Hebreérbrevet 9:24

Genom den helige Ande är Jesus närvarande hos oss idag:

Jesus: Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Matteus 28:20

Jesus: Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.

Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. Johannes 14:16-18

Föds man god eller ond?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0