Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Jag har fått två olika svar om vad liknelsen om den barmhärtige samariten betyder – vilket är rätt?

Hej! Jag har en liten fundering, jag har fått två svar så jag vet inte vad jag ska tro. Vad betyder egentligen den barmhärtiga samariten? De två svar jag har fått:
Att det var Jesus som kritiserade judendomens egentänkande, att de inte brydde sig om några andra. Eller, att det var för att visa att samariten kan hjälpa, för att de var utstötta under den tiden, och han ville "lyfta" fram samariterna.

Mvh/Simon                            


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


En och samma liknelse kan lära oss många saker på samma gång.
Främst handlar liknelsen om att Gud är kärleken och han vill ge oss ett barmhärtigt sinnelag. Jesus försökte förklara att inga titlar, ingen ställning i samhället eller något annat betyder något. Det som betyder något är om vi har kärlek. Vidare är evangelium till för alla – även de med en annan tro när de omvänder sig och tror på Jesus – och vi ska inte göra skillnad på människor.

Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Jak. 2:13

Samariterna hade en annan form av gudsdyrkan och därför rådde det fiendskap mellan dem och judarna. Judarna hade ju inget umgänge med icke-judar. När de judiska religiösa ledarna ville vanära Jesus sa de att han var en samarit och att han hade en ond ande.

Efter Jesu död och uppståndelse skulle budskapet om frälsning predikas åt alla folkslag. Samariterna var bland de första icke-judarna som fick höra Kristus predikas. De tog emot Guds Ord, blev döpta och fick ta emot den helige Ande när Petrus och Johannes lade händerna på dem och bad för dem.

Jesus ville naturligtvis att den laglärde han talade med skulle bli befriad från egenrättfärdighet och att han skulle förstå sitt behov av Gud. De laglärda hade inte lärt känna Guds kärlek. De såg sig som goda nog medan de föraktade andra och var långt borta från Gud.
De ville ofta sätta Jesus på prov och snärja honom på olika sätt, de förstod inte att de talade med Guds Son. De ville ständigt visa upp sig och framställa sig själva som rättfärdiga. De vilseförde i sin blindhet andra människor och gjorde dem värre än sig själva.
Jesus kom ofta i polemik med fariséer och laglärda. Läs t.ex. Lukas 11:37-54.

Mvh Veli Sergei.

Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. 
1 Korinthierbrevet 13:1,2

Läs mer: »Vad är budskapet i liknelsen om den barmhärtige samariern?

Den barmhärtige samariten
Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?" 
Jesus sade till honom: "Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?"  
Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv."  
Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva." 
Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: "Vem är då min nästa?" 
Jesus svarade: "En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. 
En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. 
På samma sätt var det med en levit. 
Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. 
En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen, förbarmade han sig över honom. 
Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värdshusvärden och sade: Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala när jag kommer tillbaka. 
Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare?" 
Han
svarade: "Den som visade honom barmhärtighet." 
Då sade Jesus till honom: "Gå du och gör som han." Lukas 10:25-37

Barnen i förskolan undrar var änglarna egentligen bor och var himlen är…

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0