Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vilka frestelser utsattes Jesus för?


 

I Nya testamentet används ordet peirasmos både om ”prövning” och ”frestelse”, dvs. prövningar från Gud och frestelser från Satan. Gud frestar ingen. Däremot prövar han människan för att se vad som är i hennes hjärta och för att hon ska klara av provet och bli starkare, men djävulen kan samtidigt fresta människan för att hon ska komma på fall. Det går inte alltid att helt förstå om det man drabbats av är en prövning eller frestelse.

 Smärtornas man
Jesus är Guds Son som blev människa och han blev frestad som vi i ALLT. Därför kan han sätta sig in i vår situation och ha medlidande med oss. När du ber till Jesus kan du vara säker på att han förstår dig.

Jesus fick känna av trötthet och kroppslig svaghet. Han blev motsagd, föraktad och hatad. Det står att
"han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom". Joh 1:11

Jesus fick känna ensamhet, han blev övergiven av alla. Han upplevde djup ångest och svettades blod i Getsemane. Där bad han att Fadern skulle ta bort hans lidande om det var möjligt, men tillade: "Men inte som jag vill, utan som du vill." Matt 26:35

Ingen har någonsin blivit så prövad eller frestad och fått lida så mycket som Jesus.
Han fick uppleva hur all ondska som finns i hela världen reste sig mot honom. Han var tvungen att uppleva all denna ondska för att kunna sätta sig in i varje människas situation och för att kunna återlösa oss och besegra ondskans och dödens makt. Det står att han blev
"fullkomnad genom lidande" (Hebr. 2:10).

Jesus var fullkomligt ren och syndfri. Han stod emot alla frestelser och höll fast vid kärlek och lydnad för Gud. Hans största frestelse måste ha varit att inte dra nytta av sin ställning som jämlik med Gud. Han kunde när som helst ha undvikit lidandet genom att använda sin gudomliga makt.

I stället avstod han sin makt och blev lik en tjänare. Han gick så långt i ödmjukhet att han var villig att dö som en brottsling på ett kors. Han brydde sig inte om skammen, utan var lydig mot Gud och utstod lidandet. Allt gjorde han på grund av kärlek till oss.

Jesus kom till jorden för att uppfylla allt som stod skrivet om honom i Guds Ord. Han kom för att lida i vårt ställe och ta straffet för vår synd på sig i döden på korset, för att vi skulle stå rena och fläckfria, utan synd inför Gud.

Jesu frestelser i öknen
Uppfylld av den helige Ande fördes Jesus ut i öknen av Anden. Där levde han i 40 dagar bland de vilda djuren och frestades av djävulen.

Djävulen försökte locka Jesus till att utnyttja sin gudomliga makt på ett sätt som inte var Guds vilja.

När Jesus hade fastat i 40 dagar blev han till sist hungrig. Djävulen frestade då Jesus att söka bevisa att han var Guds Son genom att befalla stenarna att bli bröd.

Då kom frestaren fram och sade till honom: "Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd." Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun." Matt. 4:3,4

Sedan förde djävulen Jesus upp på tempelmuren och sa åt Jesus att om han var Guds Son skulle han kasta sig ned. Han ville få Jesus att fresta Gud genom att begära att Gud skulle beskydda honom. Här citerade djävulen ett bibelord:

Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten. 
Ps. 91:11,12

Djävulen kan citera Guds Ord för att bedra människan, därför behöver vi inte bara kunna Guds Ord, vi behöver förstå det också. Jesus svarade med ett annat bibelord: 

Det står också skrivet: Du skall inte fresta Herren, din Gud. Matt. 4:7

Att fresta Gud är att utmana Gud och pröva hans tålamod, t.ex. företa sig saker utan att ha Guds Ord bakom sig. Att be Gud vara med på sådant som man vet är mot Guds vilja, eller på annat sätt medvetet be mot Guds vilja.

Hela världen är i djävulens våld (1 Joh. 5:19). Djävulen förde Jesus upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i hela världen och deras härlighet och sa att han ville ge allt åt Jesus om han föll ner och tillbad honom.

Då sade Jesus till honom: "Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna." Då lämnade djävulen honom, och se, änglar trädde fram och tjänade honom. Matt. 4:10,11

Vi ska göra som Jesus, stå emot djävulen så ska han fly bort från oss (Jak 4:7). Vi ska inte kompromissa med djävulen.

Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Rom. 12:9

De frestelser som beskrivs från ökenvistelsen är sådana frestelser som Jesus fick uppleva under hela sitt jordeliv. Djävulen lämnade honom för en tid står det (Luk. 4:13). Han återkom med fortsatta frestelser för att söka locka Jesus bort från det som var hans främsta uppgift.

Jesus satte Guds vilja framför allt annat. När vi frestas och prövas ska vi tänka på vad Jesus fick utstå.

Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. Hebr. 12:3,4

Jesus stod emot djävulen i Andens kraft och med Guds Ord. Det som hela tiden drev Jesus som var anledningen till att han segrade i alla frestelser var hans kärlek till oss. Kristi kärlek går långt utöver vad någon kan förstå. När han spikats upp på korset sa han:

"Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör." Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Luk. 23:34

Vi ska tänka på hur små och kortvariga våra prövningar är i jämförelse med den eviga, himmelska härligheten som väntar oss (Rom 8:18, 2 Kor. 4:17).

Mvh Veli Sergei.

Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut. 1 Kor.10:13

Läs mer: »Jag undrar vem Jesus är. Han är Guds Son det vet jag. Men vem är han som person?

»Berättelsen om Jesu död och uppståndelse 

»Vad är meningen med korsfästelsen? Var det verkligen ett så stort offer?

Är alla delar av Bibeln lika bra eller heliga? Hur ska man läsa Bibeln?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0