Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Jes. 9:6


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


 

 

 

 

Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen. Joh. 1:9

….det folk som sitter i mörker skall se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga skall ett ljus gå upp. 
Matt. 4:16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. 
Joh. 1: 14 

 

 

 

 

 

Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren, och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud. Rom. 14:5,6

Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. 
Kol. 2:16,17

Varför skall min frihet dömas av en annans samvete? 
1 Kor.10:29

Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt, men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent. Rom. 14:14

För de rena är allting rent, men för de orena, för dem som inte tror, är ingenting rent, utan hos dem är både förstånd och samvete orenade. Tit. 1:15

Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Gal. 5:1

 

 

 

 

 

 
 

 Varför firar vi jul? 

När började den kristna julen firas i Sverige?
Ska vi fira jul, det står ju inget i Bibeln om det?
Är julen inte en hednisk högtid från början?
Varifrån kommer ordet jul och vad betyder det?
När föddes Jesus? 
Har julen förlorat sin betydelse?
Hur firar kristna jul?
I Sverige firar vi jul den 24:e, men andra firar den 25:e, varför?


Varför firar vi jul?
Jul firas till minne av Jesu födelse. Jesu födelse var en stor händelse för hela mänskligheten. Gud blev människa. 
Jesus kom till världen för att frälsa människor. 

Jesu födelse var förutsagd. Han uppfyllde de hundratals profetior om Messias som finns i Gamla testamentet.
Jesus bevisade med sitt liv, sina mäktiga gärningar, sin död och uppståndelse att han är Guds Son.

Kristendom statsreligion i Romarriket
Jesu födelse firades inte under de första århundradena. På olika håll i Europa (samt utanför) firade man i stället vintersolståndet, som enligt den tidens kalender inföll den 25 december. Man firade att dagarna blev allt längre och ljusare.

På 300-talet när kristendomen blev statsreligion i det romerska riket bestämde man att Jesu födelse skulle firas den 25 december. I stället för att fira solen firade man solens Skapare. Jesus är det sanna ljuset som kom till vår mörka värld.

Jul börjar firas i Sverige
Jesu födelse började firas i Sverige kring 1000-talet när det kristna budskapet nådde våra breddgrader. 
Innan brukade nordborna kring den här tiden på året hålla olika vinterfestligheter, bl.a. midvinterblot och offerfester. Exakt när de hölls vet man inte.

Jul ett fornnordiskt ord
Ordet jul är ett mycket gammalt fornnordiskt ord, så gammalt att man inte vet varifrån ordet kommer eller vad det ursprungligen betydde. 
Men ordet förknippas med en högtid som förmodligen låg ungefär vid den tidpunkt man senare kom att fira Jesu födelse.

Julafton och juldagen
När Sverige var katolskt skulle man vara återhållsam med mat och dryck tiden före jul. Man fastade till och med den 24 december. Därför var julafton inte någon riktig festdag. När det var fasta fick man inte äta kött. På julafton åt man enkelt, festmaten åt man på juldagen. 

När Sverige blev protestantiskt försvann julfastan och man började äta festmaten redan på julaftons kväll.
I Norden är det numera julaftonen som är julens viktigaste dag, medan det på andra håll fortfarande är juldagen som är den stora dagen.

Julens religiösa betydelse har minskat
Under de senaste 100 åren har julens religiösa betydelse minskat.
Julen förknippas med god mat, vila från vardagens arbete, fest, julpynt och julklappar. Det är en tid då man söker gemenskap och glädje. Man ser julen som en familjehögtid i första hand och numera tänker de flesta i Sverige inte så mycket på det kristna budskapet i samband med jul.

Jul är också en tid då en del känner mer vemod och ensamhet än annars. Barn och ungdomar från trasiga hem, de som måste fira jul ensamma, de sjuka – alla de som av olika anledningar inte kan ha den jul de önskar sig. Bland svenskar över 75 år sägs hela 12 procent känna sig ensamma under julen, enligt en sifo-undersökning.

Hur firar kristna jul?
Kristna firar vanligen jul som andra. Julen blir vad vi gör den till. Herren har gett oss frihet i tron. Vår tro grundar sig inte på om vi iakttar särskilda dagar eller inte.

Om du vill fira jul till minnet av Jesu födelse kan du göra det med gott samvete. Gläds över det stora undret att Gud kom till jorden i en människas gestalt. Hur skulle det kunna vara fel att göra det? Det ska vi göra alla dagar.

Det står ju inget i Bibeln om att fira jul!
Enligt Bibeln är inga dagar heligare än andra. 
Inga dagar är "oheliga" heller, så datumet gör inte den kristnes firande fel. 
Gud ser till hjärtat. Att det inte står något om att vi ska fira Jesu födelse i Bibeln är naturligtvis inte detsamma som att det skulle finnas ett förbud mot det.
I så fall skulle väldigt mycket vara förbjudet!

Den kristnes frihet 
Skulle den kristne undvika alla sedvänjor som man kan spåra något hedniskt inflytande i långt bakåt i tiden, skulle vi vara tvungna att fly från denna världen. Hela vårt samhälle är påverkat av hednisk kultur.

Men Jesus sa: Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. Johannes 17:15

Det Herren vill se hos oss är tro, en tro som är verksam genom kärlek. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen sa Jesus. Lagiska föreskrifter om mat, högtidsfirande eller seder är inte till någon nytta, de för oss inte närmare Gud.

Glädjen i Gud
Natten då Jesus föddes gladdes änglarna och de prisade Gud. Skulle inte vi få glädjas och vara tacksamma över att Jesus föddes och prisa Honom? Naturligtvis får vi det. 

De vise männen från Österlandet uppfylldes av mycket stor glädje när de såg stjärnan som stannade över den plats där Jesus var. De föll ner och tillbad Jesus och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och myrra. Skulle vi inte få ge varandra gåvor? Det står oss fritt att göra det om vi vill. 

Skulle vi inte få sjunga sånger om hur mäktigt och stort det är att Gud kom till jorden? Vi kan sjunga dem året runt om vi vill.

Vackra traditioner får inte tränga undan de livsavgörande frågorna
Julfirandet får inte bli en ersättning för det som är viktigast. Många ger noga akt på de stora kristna helgdagarna, men bryr sig i övrigt inte om vad Guds ord säger. 

Många som besöker kyrkan enbart i juletid tycker det är en vacker tradition, men man förstår inte vem barnet i krubban är.

Man gläds i sång och musik, men man får kanske inte höra budskapet om omvändelse och nödvändigheten av att bli frälst.
Läs mer:
»Visst gläds jag i sång och musik men hur är det med min tro?

Budskapet om omvändelse och frälsning behöver predikas även i juletid så att människor som bara går till kyrkan i juletid får känna behovet av att söka Jesus till frälsning. De vackra traditionerna får inte tränga undan de livsavgörande frågorna. Vi måste söka Andens ledning i vårt predikande och inte fastna i förutbestämda "spår" i juletid.

Jesus kom för att lida och dö för våra synder. Han uppstod från de döda och lever idag. När vi omvänder oss till honom får vi syndernas förlåtelse och evigt liv. Det är det centrala i den kristna tron. Den som är frälst upplever gudsnärvaro dagligen, vardag som helgdag.

»Länkar till fler sidor om Jesus

Vilka frestelser utsattes Jesus för?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0