Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Visst gläds jag i sång och musik men hur är det med min tro? 

Hej!

Jag har varit lovsångsledare i min församling i ca tio år, men det sista året har jag haft svackor när det gäller mitt andliga liv. De sista månaderna har jag ofta undrat om Gud ens existerar. 
Jag försöker be och läsa bibeln, men det "funkar" liksom inte. Är på något sätt rädd för att jag blivit indoktrinerad och lurad. 

Konstigt nog så är det fortfarande härligt just när jag leder lovsång, men jag kanske rycks med pga musiken? Är rädd att jag tror på Jesus för att jag vill att han ska finnas. 

Jag har hört mycket undervisning om helande och mirakler men så många kristna är sjuka. Vi ber varje vecka för individer i församlingen men inget händer. Varför? Är vi lurade allihopa?

Jag ber att Gud ska röra vid mig, om Han verkligen finns. Det är mitt sista hopp.Många människor har glädje av sång och musik, men de troende skall också glädjas i den helige Ande, d.v.s. vi har glädje oavsett om vi deltar i sång- och musikgudstjänster eller inte. Vi skall vara tacksamma över vår frälsning och glädjas över att våra namn är skrivna i himlen.

Den troende kan jubla och glädjas även under de svåraste omständigheter, det finns många exempel på det i Bibeln. Glädjen i Gud är vår starkhet.

Om man i församlingen nöjer sig med en sorts föreningsverksamhet, eller mest bara går in för sång och musik och inte predikar tron på Jesus, så att människor alltjämt har en möjlighet att möta Jesus till förnyelse i helig Ande, så är det naturligtvis lätt att förlora modet.

Vi får inte förlora saltet och profeterna får inte tystas i en församling. Där profetia saknas, förlorar folket tron på Gud. Det går inte att tygla en församling utan profetisk uppenbarelse. Utan Guds uppenbarelse är det omöjligt att leva i gemenskap med Gud. 

Guds barn skall drivas av Guds Ande. 
När Guds ord är levandegjort genom Anden är Jesus i centrum och Han förmår att hjälpa oss. Bibelläraren skall alltjämt ge Gud äran, då bekänner sig Guds Ande till församlingen.

Du behöver ett rekorderligt möte med Jesus. 
Besök gudstjänster där den helige Ande är mäktigt utgjuten. Sök Herren av hela ditt hjärta. Kolla olika gudstjänster på platsen och annorstädes, kanske får du ett möte med Gud och kan tända din egen församling. Gud välsigne dig!

Utan uppenbarelsen går folket vilse, lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Ordspråksboken 29:18 (Folkbibeln)

Där profetia icke finnes, där bliver folket tygellöst. 
Ordspråksboken 29:18 (1917 års övers.)

Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty Herren Herren är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning. Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor. Jesaja 12:2,3

Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. 
1 Petrusbrevet 1:6-9

Paulus:
Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige Ande ger. 
1 Thess 1:6

Om Jesus står det:
Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Hebreérbrevet 1:9

Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. 
Romarbrevet 15:13

Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. Romarbrevet 14:17

Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige Ande. Apg 13:52

Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. Apg 2:46

Jesus:
Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig. Johannes 16:24

Vilken betydelse kan musik ha i själavårdens enskilda samtal/möte?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0