Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

MUSIK OCH SJÄLAVÅRD

Vilken betydelse kan musik ha i själavårdens enskilda samtal/möte?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)Glädjen i Herren skall vara anledningen till vår lovsång och tacksägelse.

Att kristen sång och musik har en helande inverkan på människan råder det inget tvivel om. När den onde anden kom över kung Saul brukade David ta sin harpa och spela åt Saul. Då "kände Saul lindring och blev bättre, och den onde anden vek ifrån honom."(1 Samuelsboken 16:23)

David skriver mycket i Psaltaren om betydelsen av att sjunga och spela till Herrens ära.

Musiken spelade en viktig roll vid gudstjänsten i templet. Man sjöng psalmer och glädjesånger till Guds ära. Jesus och lärjungarna sjöng "lovsången" som finns i Psaltaren 115-118.

I Efesierbrevet uppmanas vi att "sjunga och spela för Herren i våra hjärtan".

Vi skall offra lovets offer till Gud. Det kan man göra i tacksägelsebönen eller med lovsång.

I ett enskilt själavårdande möte med någon kan vi lova Gud tillsammans och t.ex. inleda och/eller avsluta samtalet med att vi sjunger en lovsång tillsammans.

Under en förbönsgudstjänst är det bra att man sjunger. De som söker förbön blir då frimodigare och vill de säga något om sin situation åt förebedjaren så är det bara denne som hör det.

Under gudstjänster där det är mycket sång och musik får var och en själv avgöra om hon gläds enbart p.g.a. sång och musik eller om hon upplever glädjen i Gud, glädjen i den helige Ande.

Om en troende enbart besöker sång- och musikgudstjänster och inte alls är intresserad av att höra Guds ord predikas, då är det fråga om hon över huvud taget är född på nytt.

 

Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Kolosserbrevet 3:16

Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. 
Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Efesierbrevet 5:18–20

Får någon av er lida, skall han be. 
Är någon glad, skall han sjunga lovsånger. Jakobsbrevet 5:13

Sjung till honom en ny sång, spela vackert under jubelrop. 
Psaltaren 33:3

Fråga om satanistmusik

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0