Lukas evangelium 2:8-20

I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och 
vaktade sin hjord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: 
"Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i 
Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: 
Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." 

Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: 
"Ära vare Gud i höjden och frid på jorden,  
till människor hans välbehag."

När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: "Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta." 
De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. 
Och när de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. 
Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. 

Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. 
Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem. 

»Varför firar vi jul? Julens historia

»Julevangelium

»
Startsidan                                                     

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0