Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vad menas med "Du ska inte ha begär…" idag?

Vad menas med "Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa" idag?    André


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar) 

Idag äger man inte en tjänare eller hustru som man gjorde förr, men budet har ändå samma betydelse: vi ska inte på ett ojuste sätt ska söka lura till oss vår nästas anställda, eller trakta efter vår nästas livskamrat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu för tiden kan kanske oxe och åsna i vår del av världen jämställas med bil, moped, båt eller gräsklippare?

 

 

 

 


Budet "Du ska inte ha begär" handlar om hjärtats inställning och sträcker sig längre än t.ex. budet "Du ska inte stjäla". Man kan utan att göra fel i den världsliga lagens mening bryta mot budet "Du ska inte ha begär".

Att vara frälst och tacksam är verklig lycka, att inte ha begär till något som tillhör nästan utan vara nöjd över sin situation vare sig man har mycket eller litet.

Gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning.
Vi hava ju icke fört något med oss till världen, just därför att vi icke kunna föra något med oss ut därifrån. Hava vi föda och kläder, så må vi låta oss nöja därmed. 
1 Tim 6:6-8

Den förnöjsamme jämför inte med vad andra har och är
inte missunnsam. Han söker inte utnyttja andra människor eller det som tillhör dem, söker inte locka till sig något.

Herren vill och vet vårt allra bästa. Han vill att vi ska vara lyckliga.

Man ska inte bekymra sig sa Jesus, utan lita tryggt till att Gud bär oss genom livet och uppfyller behoven. Jesus fyller vårt liv med glädje och innehåll. När vi är förnöjsamma och tacksamma kan vi tjäna honom.

Habegär och strävan efter personlig vinning så att någon annan kan bli lidande hindrar gemenskap med Gud och kärlek till Gud. Det blir en felaktig styrning i människans liv, det blir begären som styr i stället för kärlek till Gud och medmänniskor. Människan kan av naturen vara sådan att hon unnar sig själv allt och andra ingenting, och om hon roffar åt sig och lurar till sig fördelar har hon alltid en mängd finurliga ursäkter och förklaringar för att framställa sig som rättfärdig både inför sig själv och för andra.

Men budet du ska inte ha begär handlar om att man inte ens ska tänka tanken på att utnyttja eller på något sätt frånta nästan någonting så att denne blir lidande. Vi ska vara mot andra så som vi önskar att de ska vara mot oss. Alla buden sammanfattas i detta ord: "Du ska älska din nästa som dig själv." (Rom 13:9)

Bibelns budskap är radikalt. När Jesus talade om Gud och Mammon och förklarade att man inte kan tjäna två herrar hånade fariséerna honom. Jesus svarade då:

Ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Lukas 16:15

Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon
älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom.
Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och
högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från
världen. 1 Johannesbrevet 2:15,16

Jesus sa att en människas liv inte består i att hon har överflöd på ägodelar och han varnade för allt slags habegär. Vi ska inte jaga efter vind, efter tomhet, utan den som är frälst ska sätta värde på sin frälsningsupplevelse. Den som är tacksam och förnöjsam har lättare för att uppleva glädje och lycka och det gäller naturligtvis även den som inte är troende.

Paulus: Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. 
Filipperbrevet 4:11-13

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 
Romarbrevet 12:2

Bättre att njuta av det man har för ögonen än att tråna efter annat. Också detta är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Predikaren 6:9

Det lilla som en rättfärdig har är bättre än många ogudaktigas stora rikedom. Psaltaren 37:16

Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. 
Hebreérbrevet 13:5

Den som älskar pengar blir inte mätt på pengar, och den som älskar rikedom får aldrig nog. Också detta är fåfänglighet. Predikaren 5:9

Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen. 1 Petrusbrevet 2:11

Jesus: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Matteus 6:25,26

Varför firar vi jul? Julens historia. 

<<Tillbaka till alla frågorna

Upp igen           <Föregående fråga

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0