Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vad menas med att man ska vara "fattig i anden"?


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

Jesus: Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Matteus 5:3

De fattiga i anden är ödmjuka. De berömmer sig inte av egen förmåga eller förtjänst. De ser sig själva i Guds rannsakande ljus medvetna om att man inte kan tjäna Gud i egen kraft. De fattiga i anden ser sig som ett intet. De vågar tro på Guds löften och är medvetna om att de i allt är beroende av Guds hjälp och nåd för sin frälsning.

De ser på Jesus, hämtar all sin kraft från Honom. De ger äran åt Gud.

Han måste bli större och jag mindre. Johannes 3:30

Det är en sak att säga att man i allt är beroende av Herren, en annan sak att verkligen ha den inställningen i sitt hjärta.

Vår gudstjänst är inget värd om vi är självtillräckliga, dvs. motsatsen till fattiga i anden. I liknelsen i Lukas 18:9-14 om farisén och publikanen i templet ger Jesus exempel på vad det är att vara fattig i anden.

Aposteln Paulus berömde sig inte av egen vishet, allt som tidigare var en vinst för honom räknade han som en förlust för Kristi skull. Han räknade den egna kunskapen som avskräde (Fil. 3:7,8). Han sa också:

Ty när jag är svag, då är jag stark. 
2 Korinthierbrevet 12:10

Nedanstående bibelverser handlar också om att vara fattig i anden:

Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. 1 Korinthierbrevet 3:18

Jesus: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Matteus 16:24,25

Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter "den Helige": Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Jesaja 57:15

En människas högmod leder till förödmjukelse, men den ödmjuke vinner ära. Ordspråksboken 29:23

Jesus: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Matteus 18:3

Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt.

Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. 1 Korinthierbrevet 1:26-29

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.
Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv för vis, frukta Herren och fly det onda. Ordspråksboken 3:5-7

Vad menas med "Du ska inte ha begär…" idag?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0