Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Är alla delar av Bibeln lika bra eller heliga?

Hej! Jo, jag undrar om det finns någon bättre och sämre del av bibeln eller är alla de 66 olika böckerna är lika heliga?                                                                Vänligen Erik


Hur ska man läsa Bibeln?


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)Ta fasta på allt Guds Ord
Vi behöver ta fasta på allt Guds Ord. Hela Bibeln är Guds tilltal till människan. Hela Bibeln är helig. 
Bibeln är inte en vanlig bok:

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.
2 Timotheosbrevet 3:16,17

"Utandad av Gud", betyder att den är inspirerad av Gud genom den helige Ande. Bibeln ska tydas genom den helige Ande och man kan inte rycka loss bibelverser, utan man ska låta det ena bibelstället förklara det andra. Det är alltså viktigt hur man läser Bibeln, att man ser Bibeln som en helhet. Man ska läsa under bön och låta den helige Ande levandegöra Ordet så att man förstår det, då blir det till verklig nytta.

Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna. Lukas 24:45

Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.
Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud. 2 Petrusbrevet 1:19-21

Jesus är centralpunkten i Bibeln
När man läser Gamla testamentet skall man läsa det i ljuset av Nya testamentets lära. Man ska ha Jesus i centrum. Jesus Kristus är centralpunkten i Bibeln.

Jesus: Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. Joh. 5:39

Det viktigaste i Bibeln handlar om:

  Jesu död på korset där Han tog straffet för vår synd på sig och vad det innebär för oss

  Vad Jesu uppståndelse betyder för oss om vi tror

  Guds frälsningsplan, Hans stora löften och Hans makt och kraft idag i dem som tror

  Att Guds vilja är att alla människor ska komma till honom och uppleva frälsning och rening i Hans blod. Guds löften gäller för alla folk och alla tider

Guds Ord är sammanflätat på ett förunderligt sätt
Bibelns böcker har skrivits av mer än 40 olika författare under en så lång tidsrymd som omkring 1600 år - ändå är skrifterna sammanflätade på ett förunderligt sätt.

Vi lever nu i nådens tid, i det nya förbundets tid, som finns i Nya testamentet. Löftena som Gud gav under lagens tid i Gamla testamentet uppfylls i Nya testamentet.

Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Johannes 1:17

Bibeln är en samling böcker och inte en bok som man läser från början till slut. Det kan man visserligen göra, men man bör inte göra så första gången man läser Bibeln. Man bör inte börja med att läsa enbart i Gamla testamentet. Det blir då svårare att förstå Bibelns budskap eftersom vi nu inte står under lagen (Gal. 5:18).

Nya testamentet ger oss en klar bild av Guds plan och vilja med oss människor och är lättast att förstå. Men när man väl läst Nya testamentet ger en inblick i judarnas historia i Gamla testamentet det lättare att förstå Nya testamentet. Att läsa om hur olika profeter i Gamla testamentet profeterat sådant som gått i uppfyllelse i Nya testamentet stärker vår tro på Undrens Gud.

Jesus sa till lärjungarna: 

"Detta är vad jag sade till er, medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna* och i psalmerna." Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna. Luk.24:44,45

Om honom (Jesus) vittnar alla profeterna*, att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Apg 10:43

*(profeterna = de profetiska böckerna i Gamla testamentet)

  Läs också Luk. 24:27, 1 Petr. 1:10,11, Apg 3:24, Apg 26:22,23, Joh.1:45, Rom. 1:1-3.

Förslag på hur man första gången läser Bibeln
För den som inte läst Bibeln tidigare, är det lämpligast att först läsa om allt som Jesus gjorde och lärde i evangelium, t.ex. Johannesevangeliet i Nya testamentet.

När man läst evangelierna kan man fortsätta att läsa resten av Nya testamentet som handlar om tiden efter att Jesus dött och uppstått.
Nya testamentet förklarar meningen med det Jesus uträttat för oss.

Parallellt med att man läser Nya testamentet första gången kan man läsa lite i Gamla testamentet , t.ex. Psaltaren eller Ordspråksboken.

Jesaja är kanske den bok i G.T. som tydligast pekar på Jesus, läs t.ex. Jesaja 53 om "Smärtornas man".

Ett förslag är också läsa de spännande berättelserna om välkända bibliska gestalter, t.ex. Josef, Daniel, Noa, med flera.

Mvh Veli Sergei.

….så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. 
2 Petrusbrevet 3:2

Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus.
Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Apg 3:19-21

Läs mer: 

»Hur ska jag få inspiration att läsa Bibeln mer?

»Hur påverkar en symbolisk eller historisk bibelsyn hur jag ser på andra människor?

»
Jag skulle vilja veta varför Bibeln uppkom och hur? Hur spred den sig och så ?

»Varför skrevs Nya Testamentet?

»Hur uppleva kraften i Guds ord  predikan TEXT

»Vem skrev Nya testamentet? Hur många år utspelas i den?

»Kan man lita på Bibelns uppgifter? Är Jesus Guds Son?

»Hur mycket information finns det om hur Bibeln skrevs?

»Vad är fundamentalistisk och allegorisk bibeltolkning?

»Vad är det för likheter och olikheter mellan Gamla och Nya testamentet?

»Laggärningar och Abrahams tro. Frälsning genom laggärningar eller tro? Frågor om Gamla testamentet m.m.

»Om Abraham, Israels folk, Mose, budorden, Leviticus och Jesus Kristus

»Hur skall man läsa Bibeln?

»Vilka personer spelar stor roll i kristendomen och varför gör de det? 

»Jag skulle vilja veta vad Bibeln har för roll i församlingarna?

»Vilken uppfattning av Gud får man av att läsa Bibeln?

Varför låter namnen i Bibeln västerländska?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0