Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Hur ska jag få inspiration att läsa Bibeln mer? 
Hur ska jag läsa Bibeln?

Trots att jag lämnat mitt liv åt Jesus och tycker det finns så mycket underbart i Bibeln läser jag inte Bibeln så mycket som jag önskar. Olika mål som jag sätter upp för bibelläsning lyckas jag inte hålla någon längre tid. 
Jag grämer mig över detta. Vad ska jag göra?


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Inte bara önsketänkande
Sätt dig ned och fundera över varför du inte läser Bibeln så mycket och be samtidigt Herren ge dig ljus över din situation. Förmodligen behöver du ändra livsstil för att Bibeln ska få den rätta platsen i ditt liv. 

Ta ett realistiskt beslut, så att det inte bara blir önsketänkande. Var beredd ge en hel del tid åt Bibeln. Var också beredd att närma dig Bibeln på ett nytt sätt.

Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget? Lukas 14:28

Ditt förhållande till Bibeln
Jag ska ge lite praktiska tips. Men vi börjar med ditt förhållande till Bibeln.

Du får inte ha bråttom när du ska läsa Bibeln. Bibeln är Guds heliga ord. Där ska du umgås med Gud. Var öppen och ha en förväntan varje gång du öppnar din Bibel. Var stilla inför Herren.

Närma dig Bibeln med vördnad. Be Herren ge dig ljus över Ordet genom Anden. För om du inte förstår vad du läser, begrundar det och låter Ordet sjunka ner i hjärtat, till vad nytta är det då? Förvänta dig Andens hjälp.

Låt Herren tala till dig personligen genom sitt Ord. Bibeln är den troendes högsta och enda auktoritet. Hur praktiserar du det du läser? Har du blivit ljum? Hur vill Gud att du ska leva? Bibeln - som pekar på Jesus – förvandlar oss när vi läser det rätt. 
Läs med kärlek och tacksamhet och låt inte världen kväva Ordet som blir sått i dig. Världen vill förstöra vår tro.

Vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. 2 Korinthierbrevet 3:18

Bevara Ordet i ditt hjärta
Bibelordet får inte "gå in genom ena örat och ut genom det andra".

Bevara Guds Ord inom dig. Tänk på det så ofta du kan. Sök i Ordet efter vägledning, tillrättavisning och tröst i olika situationer. Guds ord förnyar och helgar. Guds ord är kraft.

Herren vill jämna vår väg och låter vår stig vara
"lik gryningens ljus, som växer i klarhet, tills dagen når sin höjd" (Ords. 4:18).

Varje troende kan och bör komma in i en situation då hon/han regelbundet läser Bibeln på ett sätt som känns rikt, spännande och meningsfullt.

När du lär dig att läsa Guds Ord på rätt sätt, så kommer du att uppleva att Herren möter med dig och talar till dig dagligen genom sitt Ord. Du kommer att uppleva att du blir gripen av Ordet, oavsett vad du läser i Bibeln.

Du växer i nåden när du hämtar näring ur Guds Ord och fortsätter att gå in för Jesus. Du kommer ständigt att vilja bli mättad av Guds Ord.

Du får möta Jesus som stiger fram ur Ordet på varje sida i din Bibel. Mer och mer kommer du att förstå bibelordets djupaste innebörd. 

Tänk på Herren när du ska sova, likaså när du vaknar på morgonen.

Hjälpmedel för bibelläsning
Du behöver ha tydliga mål, planering och gärna en del hjälpmedel.

Försök leta reda på hjälpmedel som passar dig och sporrar dig att gräva djupare i Bibelns texter.

Be om Herrens ledning och gör upp en bibelläsningsplan. En bra bibelöversikt med kortfattade beskrivningar av Bibelns olika delar kan vara bra att ha nära till hands, som gör Bibeln mer lättöverskådlig och lättare att ta itu med. Bibeln består ju trots allt av hela 66 böcker.

Du bör läsa Bibeln i ordningsföljd, kapitel efter kapitel för att förstå sammanhanget. Ha som mål att gå igenom hela Bibeln. Bäst är kanske att använda morgonen för att det verkligen ska bli av. 
Det ger en bra start på dagen.

Sträckläs Bibeln 
Det är bra att läsa både Gamla och Nya testamentet parallellt. Har du aldrig läst igenom precis hela Bibeln rekommenderar jag att du börjar först med att läsa igenom hela Nya testamentet.

En biblisk ordbok eller sökfunktionen i en elektronisk bibel underlättar att hitta det man söker. Utnyttja bibelprogrammets funktioner.

Jämför bibelställen
Att jämföra olika bibelöversättningar kan hjälpa förstå vissa bibelverser bättre. Läs gärna parallellhänvisningarna. Det ena bibelstället förklarar det andra. Uppslagsverk och bibelkommentarer kan vara till nytta och inspiration.

Jag föredrar att sträckläsa Bibeln i pappersform. Men datorn är oumbärlig när man ska arbeta med Bibeln och leta fram vissa verser. Man får snabbt fram det man söker.

Anteckna och gör understrykningar
Gör understrykningar i Bibeln och anteckna i en anteckningsbok vid sidan om. Du kan spara bibelverser som talar speciellt till dig i datorn och skriva ut dem, så att du kan ha dem lättillgängliga och läsa dem igen under dagens lopp.

Bibeln finns som ljudbok. Kanske har du bra tillfällen att lyssna till Guds Ord under väntetider, resor, promenader, med mera?

Bibelappar
Det kommer fler och fler bibelappar till mobiler. På engelska finns det i dagsläget bibelappar där du kan både läsa och lyssna till bibeln samtidigt eller där du kan göra överstrykningar och egna anteckningar. Snart lär de komma på svenska också.

Väx i din tro
Använd din fantasi till att tänka ut olika sätt att läsa Guds Ord. Läs aktivt. När du till exempel läser i Apostlagärningarna så fundera noga över vad det var som apostlarna sa och gjorde, som gjorde dem så starka i tron. Ditt mål med bibelläsningen ska vara att din gudstro och kärlek till Jesus växer.

Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.
Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Hebreérbrevet 4:12,13

Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning. Psaltaren 119:18

Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och likt en slägga som krossar klippan? Jeremia 23:29

Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Lukas 11:28

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. 
2 Timotheosbrevet 3:16-17

Herrens tal är ett rent tal, likt silver som rinner ner på jorden, luttrat i degeln, renat sju gånger. Psaltaren 12:7

Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.
Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. 
Kolosserbrevet 3:16,17

Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.
Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud. 
2 Petrusbrevet 1:19-21

När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Psaltaren 119:130

Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp. Romarbrevet 15:4

Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Jakobsbrevet 1:21

Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna. Lukas 24:45

Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå. Markus 13:31

Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Efesierbrevet 6:17

Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen. Hebreérbrevet 2:1

Jesus: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Matteus 4:4

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Psaltaren 119:105

Läs mer:» Är alla delar av Bibeln lika bra eller heliga? Hur ska man läsa Bibeln?

Bör man säga i sin bön att man ber i kraft av helig Ande? 
Är det bibliskt?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0