Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vad är en kristen syn på skönhetsoperationer?
Är det rätt att plastikoperera sig?


Hej! Det jag undrar är hur kristendomen ställer sig till skönhetsoperationer? Är det rätt att plastikoperera sig?  Mvh Kerstin

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibeln visar vägen
Skönhetsoperationer nämns inte i Bibeln. Men Gud bryr sig om alla våra funderingar och vägleder oss, när vi ber till Honom och forskar i Guds Ord. Bibeln ger riktlinjer för hur vi ska leva med Jesus i centrum i våra liv.

Att rätta till defekter med kirurgi
Om man har en missbildning, något som man fått vid födseln, en olycka eller sjukdom så vill man kanske låta plastikoperera sig, om man besväras av defekten. Det är naturligt. Likaså om man har svåra komplex över sitt utseende eller blir mobbad för något extremt i utseendet. Men man ska be om Guds ledning i detta och hjälp.

Kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 
1 Petrusbrevet 5:7

Risker och komplikationer vid skönhetsoperationer
Om man ser helt normal ut och ändå vill göra skönhetsoperation, så är det att gå för långt. Varje kirurgiskt ingrepp innebär en risk. Det talas inte så mycket om det . Det handlar om djupa sår som ska läka och det kan bli infektioner, blödningar, förlorad känsel, ärr osv. 

En del operationer misslyckas. Enbart av dessa anledningar är det olämpligt att göra skönhetsoperation för att förbättra ett redan normalt utseende. Det kan ju bli sorg och många tårar i stället för att man bli nöjd.

Utseendehetsen har inga gränser
Vad som kanske är den vanligaste "komplikationen" efter en skönhetsoperation är att man inte blir nöjd för att  resultatet inte blir vad man förväntat sig.

Risken finns att det blir ett ändlöst jagande efter ett utseende som stämmer med det rådande skönhetsidealet. Alltid finns det något som kan göras mer "perfekt", med plastikkirurgi, eller på annat sätt.

När det gäller föryngringsoperationer, så måste de hela tiden göras om. Det är bara plånboken som sätter stopp.

Bibeln varnar för överdriven fåfänga och självupptagenhet
Överdriven fåfänga stämmer inte överens med hur Bibeln förklarar att vi ska leva vår kristna tro. Vill man genom sitt utseende dra uppmärksamhet till sig och bli beundrad är det fel. Vi ska klä oss anständigt och sköta om vårt yttre, men fåfängan får inte ta över. Bibeln lär att vi inte skall vara självupptagna.

Kristlig förnöjsamhet och kärlek
Jesus vill göra oss förnöjsamma. Gud bedömer ingen efter något yttre och älskar oss alla oberoende av utseende. Vi ska inte heller bedöma människor efter deras yttre. Man måste allt ha kärlek till alla människor, oavsett utseende. Det är dyrbart för Gud.

Åldrandet. Vad är viktigt i våra liv?
Åldrandet är en påminnelse om vår förgänglighet och livets korthet. Det får vi acceptera. Meningen är att vi ska tänka på vad som egentligen är viktigt i livet, så att vi kan vara till nytta för andra.

Den som är äldre har livserfarenhet och ofta vidgade perspektiv och det ska hon/han dela med sig av och gärna uppmuntra yngre, så att de får en rätt inriktning i livet och blir trygga och inte dras med i den tomhet, ytlighet och osäkerhet som osund utseendefixering kommer med.

Vi behöver alla kärlek. Jesus älskar oss sådana vi är och Han vill att vi ska besvara Hans kärlek och överlåta oss åt Honom. Då får vi uppleva sann kärlek och stor trygghet. Där vår skatt är, kommer också vårt hjärta att vara.

Far inte med blicken efter det som ingenting är, ty det gör sig vingar och flyger som örnen mot himlen. Ordspråksboken 23:5

En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat.
1 Samuelsboken 16:7

Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Filipperbrevet 2:3-5

På samma sätt skall kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt, med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig, inte med håruppsättningar, med guld eller pärlor eller dyrbara kläder utan med goda gärningar, så som det anstår kvinnor som bekänner sig till gudsfruktan. 
1 Timotheosbrevet 2:9,10

Er prydnad skall inte vara något yttre: konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. 1 Petrusbrevet 3:3,4

Älskvärdhet kan bedra och skönhet är en vindfläkt, men prisas skall den hustru som fruktar Herren. Ordspråksboken 31:30

Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp! 1 Korinthierbrevet 6:19,20

Jesus: Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Matteus 6:20,21

Ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. 
Romarbrevet 13:14

Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen.
Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. 1 Johannesbrevet 2:16,17 

Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd… Jakobsbrevet 2:9

Kroppsövning är i någon mån nyttig, men gudsfruktan är på allt sätt nyttig, eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande – det ordet är tillförlitligt och på allt sätt värt att tas emot. 1 Timotheosbrevet 4:8,9

Han har ej sin lust i hästens styrka, ej sin glädje i mannens snabbhet. Herren gläder sig åt dem som fruktar honom, åt dem som hoppas på hans nåd. Psaltaren 147:10,11

Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. 1 Timotheosbrevet 6:6

Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. 
Kolosserbrevet 3:2

Ha din glädje i Herren, han skall ge dig vad ditt hjärta begär. Psaltaren 37:4

Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Psaltaren 139:13,14

…. tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. 1 Thess 5:18

Ni har blivit köpta och priset är betalt. Var inte slavar under människor.
1 Korinthierbrevet 7:23

Grått hår är en ärekrona, den vinns på rättfärdighetens väg. 
Ordspråksboken 16:31

Läs mer: »Är det okristet att ha mycket kroppsbehåring?

»Min svaghet är att shoppa kläder, jag känner mig som om jag syndar...

»Jag kan känna att många saker är synd, kan du förklara?

Hur ska jag få inspiration att läsa Bibeln mer?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0