Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 
Hur påverkar en symbolisk eller historisk bibelsyn hur jag ser på andra människor?

Hej, Jag undrar hur en symbolisk respektive historisk bibelsyn kan påverka hur jag ser på andra människor. Väldigt tacksam för svar, Frida


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Bibeln ger svar på hur den ska tolkas
Tolkar man Bibeln rätt blir man förkrossad, ödmjuk, barmhärtig, förlåtande, kärleksfull, fridsam, ja man får del av Andens goda frukter som det t.ex. står om i Gal.5:22,23.
Läs mer:
»
Undervisning om den helige Ande. Del 2

Allt börjar med att man tar emot Jesus som sin Frälsare.
Man upplever syndernas förlåtelse och då blir Bibeln en levande bok.

Att tolka både historiskt och symboliskt
En rätt tolkning innebär att man tolkar "historiskt" dvs. att man försöker sätta sig in i vilket sammanhang orden uttalades och man försöker förstå bakgrunden. Man rycker inte loss bibelverser ur sitt sammanhang.

Man tolkar också en del bibelställen symboliskt eftersom det ju finns sådant i Bibeln som inte är menat att förstås bokstavligt. Jesus berättade t.ex. många liknelser.
Läs mer:
»
Vilka symboler finns i kristendomen?

Man ska helt enkelt låta den helige Ande ge ljus över bibelordet och låta det ena bibelstället förklara det andra. Vi kan inte tolka Ordet med enbart vårt förstånd, vi måste be Gud om hjälp genom Anden, fråga oss vad Herren genom sitt ord vill säga till oss just idag.

Ödmjukhet inför Guds Ord
Om vi inte är ödmjuka inför Guds Ord, om vi inte har en längtan efter Herren när vi läser Bibeln, utan låser oss vid ett visst tolkningssätt så vandrar vi vilse och går miste om allt väsentligt.

Mvh Veli Sergei.

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Hebreérbrevet 4:12

Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet. 1 Thess 1:5

Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna.
Lukas 24:45

Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. 2 Petrusbrevet 1:20

Jesus: Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Johannes 16:13

De skall ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft. Vänd dig bort från sådana. 2 Tim. 3:5

Jesus: … hans ord har inte förblivit i er, eftersom ni inte tror på den som han har sänt. Johannes 5:38

Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande.
Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. 
Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger
andliga ting med andliga ord. 
En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 
Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. 
1 Korinthierbrevet 2:10-15

Läs mer: »Är alla delar av Bibeln lika bra eller heliga? Hur ska man läsa Bibeln?

»Vad är fundamentalistisk och allegorisk bibeltolkning?

Vad menas med "kan intet taga"?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0