Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


KRISTNA SYMBOLER 

Hej! Jag undrar vad det finns för symboler inom kristendomen. En symbol funderare.Har du svårt att förstå en del ord som kristna använder?

Kolla ORDLISTAN
Jesus använde liknelser och symbolik
Det finns gott om bildspråk, liknelser, förebilder och symbolik i Bibeln. Jesus använde många liknelser och symbolik i sin undervisning.

Hur tolka?
Vi skall förstås inte tolka något symboliskt när det är fråga om en berättelse som skall tolkas bokstavligt. Av sammanhanget förstår vi om det vi läser i Bibeln skall läsas och förstås precis som det står eller om det handlar om symbolik.

Nya Testamentets författare hänvisar till olika verkliga händelser som beskrivs i Gamla Testamentet och gav dem också en symbolisk innebörd. T.ex. så är Hagar en symbol för det gamla förbundet och Sara representerar det nya förbundet.

Flera betydelser
Något kan symbolisera flera olika saker eller personer, man får låta sammanhanget avgöra vad som åsyftas.

Exempel: Jesus är "lejonet av Juda stam."

Men djävulen kallas för "ett rytande lejon".

Nedan är en lista på några av de vanligaste symbolerna.

Mvh Veli Sergei.


Korset  – Försoningen, Jesu död och uppståndelse. En segersymbol.

Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 1 Korinthierbrevet 1:18


Lammet – Kristus, Guds Lamm.   

Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. 1 Korinthierbrevet 5:7


En fåraherde – Jesus.

Jesus: Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Johannes 10:11


Får – Människor.

När Jesus steg ur båten, fick han se en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, eftersom de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt. Markus 6:34


En duva – Den helige Ande.  

När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sade: "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje." Matteus 3:16,17


Eld – Den helige Ande.

Johannes Döparen: Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. Matteus 3:11


Eldstungor – Den helige Ande

Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala. Apg 2:3,4


Olja – Den helige Ande.

Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Psaltaren 45:8

Herrens, Herrens Ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Jesaja 61:1

Läs i liknelsen om de tio jungfrurna hur de förståndiga tog med sig olja till sina lampor i Matteus 25:1-13.


Vatten – Den helige Ande. 

Jesus: Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger. Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Joh. 7:38,39

Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång, vars vatten aldrig tryter. Jesaja 58:11


En klippa – Kristus.

Alla åt samma andliga mat 4och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. 1 Korinthierbrevet 10:3,4


Fisken – Kristus. En av de äldsta symbolerna som kristna ritade på väggarna i katakomberna.

Det grekiska ordet för "fisk", ICHTHYS, ICTHYS, ICHTHUS eller ICTHUS  läses som en förkortning av IESOUS CHRISTOS THEOU YIOS SOTER som betyder Jesus Kristus, Guds Son, Frälsare.


Alfa och Omega – Gud är evig. Första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet. 

Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Upp. 22:13


INRI – latinsk förkortning av inskriften över Jesu kors. IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM, som betyder Jesus från Nasaret, judarnas konung.


Monogrammet – står för Kristus. Användes redan under de första århundradena. De två bokstäverna X (ch) och P (r) som flätats samman är de två första bokstäverna i den grekiska formen av Kristus, Christos.


Hjärta kors och ankare – Tro, hopp och kärlek.

Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. 1 Korinthierbrevet 13:13


Svärd – Bibeln, Guds ord.

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Hebreérbrevet 4:12


Ljus – Jesus är ljuset som kommit till världen. Gud är ljus och inget mörker finns i honom.

Jesus: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Joh. 8:12


Regn – Den helige Ande.

Låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden. Hosea 6:3


En regnbåge – Guds löften och hans förbund med människorna.

Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn skall jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv, och vattnet skall inte mer bli en flod som utplånar allt liv. 1 Mos 9:13-15


Palm – seger
Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Upp. 7:9


Krona – Livets krona som skall ges åt den som vinner slutgiltig frälsning.

Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. Jakobsbrevet 1:12


En lampa eller lykta – Guds ord

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Psaltaren 119:105


En våg – Guds rättvisa dom.

Ty Herren är en Gud som vet allt, och hos honom vägs gärningarna. 1 Samuelsboken 2:3


Örnen – kraft, förnyelse och uthållighet. Örnen är skarpsynt, får oss att tänka på gåvan att skilja mellan andar. 

Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta. Jesaja 40:31


Frukt – andliga frukter. 

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Galaterbrevet 5:22

Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Efesierbrevet 5:8,9


Ett sigill – Den helige Ande. 

Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Efesierbrevet 4:30


En spira – Kristi auktoritet. Jesus är konungarnas Konung och herrarnas Herre.

Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira. Hebreérbrevet 1:8


Ett grönt träd – Livets träd i det himmelska Jerusalem. Eller en frälst människa som grönskar och bär frukt. 
Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. 
Allt vad han gör lyckas väl. Psaltaren 1:3


Vindruvor – Nattvarden och Jesu blod


En bok – Bibeln - Guds ord. En öppen bok representerar sanningen och ljuset i Guds Ord. 


Spikar eller Törnekrona – Kristi lidande, korsfästelsen


Vete – Står för flera saker. Livets bröd. Den andliga skörden, evangelisation. Jesu liknelse om såningsmannen. Frön av tro sås i människan. Livet i Kristus.

Jesus: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Johannes 4:35

Jesus: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv. Joh. 12:24,25


En port – Porten till frälsning eller till paradiset, det nya Jerusalem.

Jesus: Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Matteus 7:13,14

Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Uppenbarelseboken 22:14


Ankare – Hoppet och frälsningen. Den som tar emot Jesus som sin Frälsare har sin själ tryggt förankrad och får en frid som övergår allt förstånd.

I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss,….Hebr. 6:18-20


Noas ark – Hopp, räddning. 
Pekar på Guds frälsningsplan, hans rättvisa dom och Jesus Kristus som enda vägen till frälsning, räddning. 
Gud vill att alla människor ska bli frälsta.
 
Läs om Noa och Guds frälsningsplan

Jag, jag är Herren, förutom mig finns ingen frälsare*. Jesaja 43:11  *(frälsare betyder räddare)


En bokrulle – representerar ofta Bibeln eller Gamla testamentet.


En dörr – Jesus, frälsningen.

Jesus: Jag är dörren till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete. Johannes 10:7-9

Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Uppenbarelseboken 3:20


Bröd och fisk – Jesu under med bröden och fiskarna. 
Än idag bekräftar Gud sitt eget ord genom att låta tecken och under ske.


Trumpet, trombon eller basun – Jesu återkomst.

Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Matteus 24:30,31


Vinranka, vinstocken – Att förbli i Kristus och bära frukt åt Gud.

Jesus: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Johannes 15:5

Läs mer:
»Hur påverkar en symbolisk eller historisk bibelsyn hur jag ser på andra människor?

Är det okristet att ha mycket kroppsbehåring?

Upp igen       <Föregående fråga

Tillbaka till alla frågorna

 
 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0