Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

FULLKOMLIGHET

Vad menas med att vara fullkomlig inför Gud?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)Hängiven Gud
När en människa beskrivs som fullkomlig i Bibeln betyder det att man har ett gott förhållande till Gud och är rättfärdig inför Gud, oklanderlig. Att man är hängiven Gud och inte är tvehågsen.

Den kristne är fullkomlig genom sin tro på vad Jesus uträttade för oss när han dog och uppstod för vår skull. Jesu blod renar oss från all synd.

När en människa kallas "fullkomlig" i Gamla Testamentet betyder det att han hade funnit nåd inför Gud, t.ex. så står det: "Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon." och "Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. (Det betyder att han var mer rättfärdig än sina samtida.) "Han vandrade med Gud. " (1 Moseboken 6:8-9)

Efter att lagen gavs uppmanades folket att "vara fullkomliga" och då betydde det att de skulle följa allt som vad föreskrivet i Mose lagbok, (Josua 23:6) och att de skulle vara hängivna Gud.

Nya testamentet och nya förbundet
Nu lever vi i det nya förbundets tid. I detta nya, bättre förbund beror en människas fullkomlighet på förhållandet till Kristus och det frälsningsverk han har utfört. Var och en som tror förklaras rättfärdig. Människan blir fri från allt som hon inte kunde frias från genom Mose lag. Jesus gjorde det vi inte kunde. Han är oss till rättfärdighet, till fullkomlighet. Han fyller varje tomrum. Samvetet blir renat, man får frid med Gud. Den som tror blir en ny skapelse. (2 Kor. 5:17)

Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror. Rom. 10:4

Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. 
Hebr. 10:14

De kristna beskrivs här som "fullkomliga". 
När vi blir födda på nytt får vi Guds Ande. Guds Ande manar oss och ger oss kraft att göra det rätta. Men vi har en kamp att utkämpa. Köttet och anden strider emot varandra och köttet vill hindra oss att göra det vi vill. (Gal. 5:17) I något stycke brister vi alla. (Psaltaren 19:13, 1 Joh. 5:17)

Målet är ännu inte nått
Paulus skriver att målet ännu inte är nått, utan att de kristna skall sträva efter att bli "alltmer felfria". De kristna skall lämna bakom sig de första grunderna i Kristi lära och låta sig föras till fullkomlighet. (Hebr.6:1)

Själv ser sig Paulus som ett "ofullgånget foster". (1 Kor.15:8) Han förklarar hur Gud brukar svaga människor, "lerkärl", för att Gud skall få alla ära. Det skall vara uppenbart att den väldiga kraften kommer från Gud och inte från människor. (2 Kor. 4:7)

Det finns tro, hopp och kärlek. Störst av dem är kärleken. Kärleken skyler allt som är brutet och kärleken är fullkomlighetens sammanhållande band. (Kol 3:14, 1917)

Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Kol 3:14 (1981)

Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv. Gal. 5:13,14

Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder. 1 Petrusbrevet 4:8

Paulus: 
24Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. 25Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning – de för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. 26Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. 27I stället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt skall komma till korta vid provet, när jag predikar för andra. 1 Korinthierbrevet 9:24-27

10Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Efesierbrevet 6:10-13

Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. Hebreérbrevet 12:4

Vad menas med den svarta hästen i Uppenbarelseboken och "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada."?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0