Ordlista
Här förklaras ord från Bibeln eller ord som kristna ofta använder.


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Frälsaren – Jesus Kristus. Det betyder räddare. Läs mer:
»Jag undrar vem Jesus är. Han är Guds Son det vet jag. Men vem är han som person?
»Vad betyder Kristus?

Frälst – betyder räddad. När man tar emot Jesus som Frälsare räddar han från döden och ger evigt liv. Man får förlåtelse för sina synder och ett nytt liv. Oavsett bakgrund och hur man har haft det tidigare så erbjuder Gud alla att bli frälsta, det är den frälsning Jesus erbjuder åt den som tror på honom. Han åstadkom denna frälsning när han dog och uppstod för vår skull. Läs mer:
»Vägen till Gud – kan Du den? 
»Är alla frälsta räddade?

Pånyttfödd eller född på nytt –samma som frälst. Man är född ovanifrån, född av Gud. Guds ande ger liv. Man kan också säga omvänd, troende, kristen osv. Jesus sa att om man inte blir född på nytt så kan man inte komma in i Guds rike. Läs mer:
»
Född på nytt?
»Vad är egentligen pånyttfödelse?

Jesu Golgataverk – Jesus bar straffet för alla våra synder på Golgata kors. Han tog bort världens synd. Hans blod renar från all synd. Läs mer:
»Vad är meningen med korsfästelsen?

Frid – när man är pånyttfödd och försonad med Gud upplever man frid med Gud – en frid som övergår allt förstånd. Jesus ger oss sin frid och inte en sådan frid som världen ger. Man har kommit i ett rätt förhållande till Gud på grund av att man tagit emot förlåtelsen genom Jesu blod, accepterat honom som sin personlige Frälsare. Läs mer:
»Jesus säger att han ger en frid som inte är en sådan frid som världen ger. Vad menar han med det?

Evangelium – det glada budskapet om frälsning genom tro på Jesus Kristus. Det kan också syfta på de fyra evangelierna enligt Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Läs mer:
»Vad betyder gospel och evangelisation?

Anden – den helige Ande, eller Guds Ande, kallas ibland bara Anden. Herren är Anden. Bara Guds ande ger liv. Den helige Ande bor i alla som är födda på nytt. Den troendes kropp är ett tempel åt Anden. Anden kallas också Hjälparen. Den helige Ande är en tusenkonstnär, vi får genom Anden kraft, tröst, kärlek, vägledning, andliga nådegåvor osv. Hos var och en visar sig den helige Ande så att det blir till nytta för församlingen. Läs mer:
»
Bibelfråga om andliga nådegåvor

Andedöpt – Man blir uppfylld med den helig Ande. Ett vanligt tecken på detta är tungotal. Gud vill döpa alla troende i helig Ande. Läs mer & lyssna:
»Jesus helar och hör bön. Vittnesbörd om helande från olika sjukdomar, blindhet, drogmissbruk. Frälsning, andedop.

Eld – Jesus döper i helig Ande och i eld. Man blir hängiven, ivrig att tjäna Gud dvs. brinnande i Anden. Paulus skrev: jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. 2 Korinthierbrevet 11:2

Nådegåvor – speciella andliga gåvor som Gud ger till uppbyggelse och en förökad tro. Det finns olika slags nådegåvor: Profetia, tungotal, uttydning, tro, kunskap, vishet, gåvor att bota sjuka, att skilja mellan andar, att utföra kraftgärningar m.m. Läs mer:
»Hör nådegåvor och andedop ihop? Vilka gåvor är nådegåvor?

Förbön – betyder att man ber för andra eller att man har ett särskilt böneämne. Förbön kan man praktisera ensam eller tillsammans. Läs mer:
»OM BÖN - Varför ber kristna?
»Blind blev seende genom förbön i närradio 
»Om att falla under förbön - vad är det som sker egentligen? Om bön och kristen tro.

Helande – när Jesus botar från kroppsliga och psykiska svagheter. Jesus frälsar och botar sjuka idag så som han gjorde när han vandrade på jorden. Han brukar oss människor. "Be för varandra att ni skall bli botade", står det i Bibeln. (Jak. 5:16).
Jesus sa att tecken skall följa dem som tror, bl.a. sa han: "De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska." 

Läs mer och lyssna:
»Jesus helar och hör bön. Vittnesbörd om helande från olika sjukdomar, blindhet, drogmissbruk. Frälsning, andedop.
»En lantbrukares uppenbarelse och helande
»Ulricas befrielse från anorexia
»Kan alla troende lägga händerna på sjuka och de blir friska.......?

Väckelse – betyder att människor vaknar upp över att Jesus lever och verkar idag. De blir frälsta och döpta i helig Ande och Gud gör under. Läs mer:
»FRIKYRKOR OCH VÄCKELSE

Hjärtat – symboliserar människans allra innersta, där tankar, vilja och känslor finns. Herren vill rena våra hjärtan. Läs mer:
»Kristendomen är ofta beskriven som sinneslagetik, vad menas med det?

Tungotal, tungomålstalande – En andlig nådegåva, ett främmande språk som Gud ingiver genom den helige Ande. Ett vanligt tecken på dop i helig Ande. Paulus sa att tungotalet var obegripligt för vanliga människor. (1 Kor 14:9, 23) En annan andlig nådegåva är att uttyda tungotal. Läs mer:
»Fråga om tungomålstal, andedop.

Kraft – Guds kraft. Vår tro skall inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. (1 Kor. 2:5) Läs mer:
»Kan man modernisera kristendomen så att fler blir troende?

Avfall – för att bevaras i en levande tro måste man arbeta på sin frälsning annars avfaller man från tron. Trons liv behöver näring, Guds Ord och helig Ande.
Innan Jesus kommer tillbaka skall många människor avfalla från tron enligt Bibeln. Kärleken skall kallna. Därför uppmanar oss Bibeln ständigt att vara vakande och bedjande.
Läs mer:
»En person som mött Gud kan väl inte återgå till det gamla jaget?

Vishetsläror – Människors bud och läror som inte blir till en levande tro på Jesus är vishetsläror. Kristi kärlek går långt utöver vad någon kan förstå. När vi lär känna den blir vi uppfyllda av all Guds fullhet. Läs mer:
»Vägledning för sökare

Frukt – Innan vi blivit frälsta lever vi för oss själva. När man omvänt sig visar det sig i "andliga frukter", dvs. man får ett annorlunda sinnelag och man vill göra gott mot andra på grund av det nya livet man upplever. I tacksamhet till Gud bär man frukt åt Gud. Om man är utan frukt blir livet meningslöst och tron inget värd. (Tit. 3:14) Jesus har befallt oss att gå ut och bära sådan frukt som består. (Joh. 15:16) Läs mer:
»Räcker det med att bara tro för att få ett gott förhållande till Gud?

Smörjelse eller smord – den helige Andes kraft till människan så att man kan vittna och predika Gud levande ord, ett trons ord. Genom smörjelsen blir Jesus och Guds ord levande för oss. Läs mer:
»Segerkraft under lidande för Ordets skull

Troendedöpt – man låter döpa sig sedan man avgjort sig för Jesus. Man döps alltså som vuxen (eller så är man åtminstone så gammal så att man kan avgöra sig för Jesus, det kan ju också barn, men inte spädbarn.) Läs mer:
»En bönegrupps frågor om tro, dop m.m.

Lagen – syftar vanligen på Gamla Testamentets föreskrifter som finns i Moseböckerna. Där ingår bl.a. de tio budorden men även en lång rad andra detaljerade föreskrifter.
Nu lever vi i Nya Testamentets tid. Lagen visar oss vad synd är och det är meningen att lagen skall lära oss förstå att vi inte kan bli frälsta i egen kraft. Det är inte vårt förhållande till lagen som avgör vår ställning inför Gud utan vårt förhållande till Jesus Kristus.
Läs mer:
»Vad är dom 10 budorden?

Nåd – vi får del av Guds kärlek, hans godhet, hans omsorg och hans gåvor utan att ha förtjänat det och det är nåd. Det var Gud som först älskade oss. Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Gud erbjuder sin nåd till alla människor. Läs mer:
»Hur skall en nyfrälst växa andligen?

Helgelse – att man av hela hjärtat söker följa Jesus och göra hans vilja. Gud är helig och han vill att vi skall växa till i tro och i helighet. Vi skall leva för honom och bli mer och mer lika honom. För att lära känna Herren bättre måste man gå inför helgelse, man lever i försoning.
Utan helgelse kommer ingen att se Herren. Hebr. 12:14

Lärjunge – En Jesu efterföljare. Alla troende är lärjungar.

Kallelse – Jesus kallar människor att följa honom. Han kom inte för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Jesus sa: Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er." Herren har förberett goda gärningar för att vi skall vandra i dem. Gud kallar oss med en himmelsk, helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat och inte för att vi förtjänar det, utan därför att det ingår i hans plan. Läs Joh. 3:16. Alla troende får speciella uppgifter. Den helige Ande fördelar sina gåvor åt var och en efter sin vilja.

Vittnesbörd – I ett vittnesbörd berättar den troende om Jesus och det Han gjort. Alla kristna ska vittna om Jesus. Man kan antingen vittna om det som står i evangelierna om Jesus. Att Han kom och gav sitt liv för att rädda oss alla. 
Eller så kan man ge ett personligt vittnesbörd då man berättar om sin frälsning, om ett helande, ett bönesvar eller annan händelse där Gud gripit in. Man kan berätta vad Jesus betyder i ens eget liv.

Den helige Ande har utgjutits för att vi som blivit kristna ska få kraft att bli Jesu vittnen. Lläs Apg 1:8.

Lära Det finns många läror och sammanblandningar av olika läror. Men en kristen hämtar andlig kraft och vägledning från Bibelns lära eller Kristi lära. Jesus är vägen till Gud. Jesus själv talade många gånger om sin lära som han sa inte var hans egen utan Guds. Jesus sa att om någon bestämmer sig för att helhjärtat göra Guds vilja så kommer han verkligen att förstå om Jesu undervisning är från Gud eller bara hans egna ord.

Bibeln lär att vi inte får lägga till något eller dra ifrån något från Bibelns lära.

Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 2 Johannesbrevet 9

Frälsningsvisshet – Den troende är viss om att han mottagit frälsningen och att han därför har ett rätt förhållande till Gud. Vissheten kommer av att den helige Ande bor i hjärtat och att Guds kärlek är utgjuten i hjärtat genom den helige Ande.


Bekännelse – Det finns två slags bekännelse: Syndernas bekännelse och en bekännelse om tro på Jesus. Man måste bekänna synd för att få Guds förlåtelse. För att bli frälst behöver man tro på Jesus och bekänna sin tro för andra. 

Kristna – Det var i Antioikia som man började kalla de som trodde på Jesus Kristus för kristna. 

Startsidan       Artiklar       Upp igen

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0