Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Hör nådegåvor och andedop ihop? Vilka gåvor är nådegåvor? 

Hej!

Jag har några tankar kring det sk. "andedopet". Handlar det enbart om att bli helad, alltså befriad från någon sjukdom, eller liknande, eller vad handlar "andedopet" om, att jag får den helige Anden i dopet?

När jag läst hemsidan kommer det gång på gång upp att andedop INTE har någonting att göra med dophandlingen och dess vatten. Stämmer det? För jag anser ju även att Anden får jag i dopet. Vi döper ju i Faderns, Sonens och den heliga ANDENs namn.

Är det någon skillnad mellan nådegåvorna och andedopet, eller hör detta tillsammans? Nådegåvorna, som det står talas om i Bibeln, är ju ett visst antal, men jag vill även påstå att alla som har fått en kallelse att tjäna, bär på en nådegåva. T.ex. städerskan i församlingen. Hon bär på gåvan att städa, en gåva hon i nåd har fått av Gud. Finns det någon, som är bra på att spela och sjunga, har han, eller hon fått den gåvan av Gud. Jag menar att det finns flera nådegåvor, än just de som det står om i Skriften.

Detta var några tankar, som jag ville dela med mig av. Jag hoppas få svar, så fort som möjligt på mina funderingar kring andedop och nådegåvor.

Må så gott!

Hälsningar Martin EdströmDu sammanblandar naturliga gåvor som vi har av födseln och andliga övernaturliga gåvor som vi får av Gud, de s.k. nådegåvorna som Bibeln beskriver. Även de naturliga gåvorna som vi är födda med är naturligtvis nåd och vi skall tacka Gud för dem. Om någon har ett musikaliskt sinne och ärar Gud med detta så är det underbart och vi skall tacka Gud för detta. Men det finns många ofrälsta som spelar och sjunger. Att man är musikalisk betyder inte att man automatiskt är andlig. Däremot är det andligt att söka vara till nytta på det sätt man kan i en församling och att förhärliga Gud, vare sig det gäller sång eller städning.

Nådegåvorna börjar fungera när vi överlåter oss helt i Herrens händer. Här kommer andedopet in. När vi blir födda på nytt upplever vi Guds Ande. Anden kommer för att vara i oss. Andedopet innebär att man blir fylld med den helige Ande och då blir man också mottaglig för olika andliga nådegåvor. En vanlig nådegåva som följer med andedopet är tungotalet.

När Paulus kom till Efesus frågade han lärjungarna där om de hade blivit döpta med den helige Ande. De svarade att det enda dop de kände till var Johannes dop dvs. ett dop i vatten.

Paulus uppmanade dem att låta sig döpas i Jesu namn. Och när Paulus lade händerna på dem kom den helige Ande över dem. Här kom andedopet i samband med vattendopet i Jesu namn.

Men andedopet kan komma både före eller efter vattendopet och behöver nödvändigtvis inte ske samtidigt.

Läs mer: »Bibelfråga om andliga nådegåvor

»Fråga om Johannes dop och Jesu dop

»DEL 1. Undervisningen om den helige Ande

»DEL 2. Undervisningen om den helige Ande

»Om dopet i helig Ande

LYSSNA till vittnesbörd om andedop och helande 

1Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar, 2och han frågade dem: "Tog ni emot den helige Ande när ni kom till tro?" De svarade honom: "Nej, vi har inte ens hört att den helige Ande har blivit utgjuten." 3Då frågade han: "Vilket dop blev ni döpta med?" De svarade: "Med Johannes dop." 4Paulus sade: "Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus." 5När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. 6Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade. 7Tillsammans var det omkring tolv män. Apg 19:1-8

Hur kan ni säga att Jesus är Gud och att Gud är treenig?

Upp igen       <Föregående fråga

Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0