Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Bibelfråga om nådegåvor

Hej. Jag har en fråga om nådegåvor. Kan man skilja på bibelställena 1 Kor 12:11 och Ef 4:11? Finns det någon skillnad på nådegåvor i 1 Kor och gåvor från Gud i Rom 12? Talar Paulus om gåvor som är medfödda i Rom 12 och nådegåvor från anden 1 Kor 12 som vi måste söka? Vad är skillnaden i så fall?

Tack på förhand Mvh MatildaAnden uppenbarar sig i olika nådegåvor
När vi blir frälsta får vi en ny ande - den Ande som är från Gud. Genom Anden tillhör de troende Kristi kropp. Vi har alla fått en och samma Ande utgjuten över oss.

Anden uppenbarar sig i olika gåvor till nytta för församlingen. Det finns olika nådegåvor, olika slags tjänster och olika kraftgärningar men hos var och en uppenbarar sig Anden.

En apostels kännetecken är bl.a. tecken, under och kraftgärningar. Jesus vill bli alla troende till vishet, till kraft, till frälsning.

I Romarbrevet 12 nämns även gåvor som är mindre övernaturliga, att dela ut gåvor och visa barmhärtighet t.ex. Men både naturliga och övernaturliga gåvor kommer från Gud.

På grund av nåd
Vi skall bygga på Guds nåd och inte bara på vad vi själva kan uträtta. Gud ger gåvor på grund av nåd. Allting beror på om vi har en tro som är verksam genom kärlek. (Gal.5:6) Vi skall sträva efter kärleken genom att visa kärlek. Kärleken uppbygger. Vi skall också söka vinna de andliga gåvorna till församlingens uppbyggelse.

Tala med tungor
Man skall tjäna Gud med den förmåga man har och se till att använda de andliga gåvor man får. På så sätt kan Herren leda oss in i en större tro och större andlig kraft. Bruket av gåvorna kan leda in i tjänst med mer övernaturliga nådegåvor. T.ex. så skall den som fått tungotalets gåva bruka tungotalet och be om uttydningens gåva.

Den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen. 
Jag önskar att ni alla skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. 
Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd.
1 Korinthierbrevet 14:4,5

När vi är trogna i det lilla kan Herren anförtro oss med mer.

Det är när vi blir beroende av Gud som vi blir andligt rustade och kan vara kanaler för vad Gud vill uträtta. Kraften fullkomnas i svaghet.

Guds rike består inte i ord utan i kraft.

Gåvan att göra kraftgärningar

Gåvan att bota sjuka

Trons gåva

Gåvan att tala i tungor

Gåvan att uttyda

Gåvan att profetera

Gåvan att skilja mellan andar.

Vishetens ord

Kunskapens ord

Lyssna till 15-min.-predikan: »Om dopet i helig Ande

Paulus:
Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. 2 Korinthierbrevet 12:9

Paulus:
Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. 1 Korinthierbrevet 2:4,5

Paulus:
En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus, inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv. 
2 Korinthierbrevet 3:4-6

Jesus:
Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Johannes 15:5

Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. 
1 Korinthierbrevet 3:18

Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. Filipperbrevet 2:13

Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 2 Korinthierbrevet 4:7

Ja, vi hade redan inom oss fått dödsdomen, för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud, som uppväcker de döda. 
2 Korinthierbrevet 1:9

Fråga om den apostoliska trosbekännelsen

Upp igen       Föregående fråga

Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0