Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

SKEPPSBYGGARKONST

Berättas det om skeppsbyggarkonst i bibeln?

 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)
Läs från 1 Moseboken 6:13 där det står hur Gud instruerade Noa att bygga arken, en farkost som skulle klara av att härbärgera både människor och djur vid den stora översvämningskatastrofen som skulle komma.

Arken som byggdes i goferträ var cirka 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög.

Kung Salomo byggde en handelsflotta. Salomo och Tyrus kung Hiram hade slutit ett förbund med varandra och Hiram försåg Salomo med expertis som följde med Salomos folk. (1 Kungaboken 9:26-28)

Bibeln nämner ett misslyckat skeppsbygge:

35Därefter ingick Josafat, Juda rikes kung, förbund med Ahasja, Israels kung, trots att denne levde ogudaktigt. 36Josafat kom överens med honom att bygga skepp som skulle gå till Tarsis. De byggde fartygen i Esjon-Geber. 37Då profeterade Elieser, Dodavahus son, från Maresa, mot Josafat och sade: "Eftersom du har ingått förbund med Ahasja, skall Herren låta ditt företag bli om intet." Och somliga av skeppen led skeppsbrott, så att de inte kunde gå till Tarsis.  2 Krönikeboken 20:35-37

49Josafat hade låtit bygga Tarsisskepp, som skulle gå till Ofir för att hämta guld. Men de kom aldrig i väg, ty de led skeppsbrott vid Esjon-Geber. 50Då sade Ahasja, Ahabs son, till Josafat: "Låt mitt folk fara med ditt folk på skeppen." Men Josafat ville inte. 1 Kungaboken 22:49,50

Hör nådegåvor och andedop ihop? Vilka gåvor är nådegåvor?

Upp igen       <Föregående fråga

Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0