Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Kan en ärkeängel leva på jorden?

Är det möjligt för en ärkeängel att leva på jorden i form av människa för att hjälpa och sprida sitt budskap?


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Vad skriften lär oss är att änglarna inte har någon fast predikoverksamhet på jorden, utan det är människor som Herren har utvalt att predika, inte änglar. Änglarna kan dock komma med budskap från Gud.
Vi människor har fått i uppdrag att predika evangelium om Jesus Kristus för allt skapat. (Markus 16:15, 2 Kor. 5:19,20)

Gud använder människor som han bekläder med den helige Andes kraft till att predika och vara själavinnare.

Vi kan läsa i Bibeln om hur änglar förmedlade Guds budskap till människorna. Visst kan änglar även nu besöka oss på ett synligt sätt, ljusgestalter kan uppenbara sig för oss, men det är mycket ovanligt.
Guds ord betonar mer änglarnas osynliga närvaro än deras besök.

Det är inte heller änglar som verkar genom eller i människor, utan Gud sänder den helige Ande – den tredje personen i gudomen – till att bo i och verka genom människor. Vår kropp är den helige Andes tempel.

Så i stället för att vänta på änglars besök skall vi rensa vårt inre, låta helga oss och be om och inbjuda den helige Ande i våra liv.

En stark tro bygger inte på änglabesök och syner utan tro är en gåva av Gud. Verkligheten själv är Kristus och det är i Kristus vishetens och kunskapens alla skatter finns gömda. (Kol 2:3, Kol 2:17-19)

Vi blir lika änglarna först när vi avsomnat eller när Jesus hämtat oss från jorden. (Mark 12:25) Observera att vi inte blir änglar utan kommer att likna dem.

Läs mer: »Vilka är ärkeänglarna enligt den kristna tron? Vad står det om dem i Bibeln?

Berättas det om skeppsbyggarkonst i Bibeln?

Upp igen       <Föregående fråga

Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0