Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

ÄNGLAR, ÄRKEÄNGLAR,
BIBELNS BERÄTTELSER

Hejsan!
jag har sökt information om änglar i den kristna och islamska tron, och vill så hemskt gärna hitta så mycket som möjligt om just änglar, ärkeänglarna och vidare. Jag har förutom de fyra ärkeänglarna Gabriel, Mikael, Rafael och Uriel, också hört talas om en ängel som heter Daniel.. men inte hittat nån som helst information om just ängeln Daniel.. Förekommer han överhuvud taget i den kristna tron?

I övrigt undrar jag om det finnas någon mera lättläst variant än just Bibeln, som i och för sig är
intressant tankvärd o.s.v. men inte den lättaste att läsa. Jag vill så gärna läsa alla berättelser i både Gamla och Nya testamentet, men kommer liksom inte åt dem, då jag har svårt att läsa Bibeln.

Väldigt tacksam för svar.
Hälsningar Cecilia


 

 

 

 

 Änglar
Bibeln förklarar för oss att den osynliga andevärlden som omger oss är mycket verklig. Änglarna är ständigt närvarande i Bibelns berättelser. Ibland utför de sina uppdrag ensamma. Ibland uppträder änglarna i tiotusental. De har många olika uppgifter och en del intar helt klart en särställning.

Det finns många olika läror och traditioner om änglar. Den kristna tron grundar sig på Bibeln och vi skall inte lägga någonting till Guds ord. Rafael och Uriel som du nämner omtalas i apokryferna.

En ärkeängel som nämns vid namn i Bibeln är Mikael som du kan läsa om i Daniels bok. Mikael är försvarare för Guds egendomsfolk Israel. Han nämns också i Judas vers 9.

Det betyder inte att det inte kan finnas fler ärkeänglar, men det står inte uttryckligen i Bibeln att det finns fler. Vad vi kan förstå av läsningen i Bibeln om ängeln Gabriel så är han en ängel av hög rang och därför kan han vara en ärkeängel. Det var han som kom med nyheten om Jesu födelse. Gabriel nämns också i Daniels bok. Mikael och Gabriel är för övrigt de enda änglarna som nämns vid namn i Bibeln.

I 1 Thess 4:15 nämns en ärkeängel. Det står att när Jesus stiger ned från himlen skall man höra ljudet av en ärkeängels röst och Guds mäktiga basun. 

Läs mer om änglar: 

»Vad finner jag information om änglar, deras betydelse och deras attribut….

»Jag undrar vad församlingsänglarna och tronänglarna har för uppgift. Vilka är de?

»Kan en ärkeängel leva på jorden?  

»Sänder Gud skyddsänglar för att beskydda oss?

»Vad symboliserar ängeln?

»Vilka är avgrundsänglarna?


Bibelns berättelser
Det är glädjande att du är intresserad av Bibelns berättelser. Bibeln är en oerhört fascinerande bok. Visst kan en del i Bibeln vara svårförståeligt.
Jag vill ändå uppmana dig till att börja försöka läsa Bibeln i första hand. Du kan hoppa över de delar som är svåra att förstå.

Guds Ord är i första hand till för att man skall få TRO, d.v.s tro på Jesus Kristus.

Jag rekommenderar därför att man börjar läsningen i Bibeln med Nya Testamentet. Börja t.ex. med berättelsen om Jesus i Johannes evangelium och läs sedan Matteus, Markus och Lukas evangelium.

Apostlagärningarna är spännande läsning om vad de första kristna fick vara med om. 

Fråga efter kristna böcker som med ett enklare språk återger Bibelns berättelser. Det bästa är om du frågar i en kristen bokhandel.

Om drömmar och syner

Upp igen       <Föregående fråga

Tillbaka till alla frågorna 
 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0