Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Drömmar och syner

Hejsan! Vad säger bibeln om sådana drömmar som man har medan man sover? Tack på förhand!  

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)


Drömmar utan betydelse
I allmänhet har våra drömmar ingen särskild betydelse och man bör inte fästa någon större vikt vid dem.

Har man upplevt något upprörande under dagen kan man få oroliga drömmar. Ständigt överdrivet drömmande hänger ofta ihop med att man är orolig. När oron avtar gör drömmarna det också. Drömmarna är bara vårt sätt att reagera på olika saker. Människor som ständigt är hungriga drömmer ofta om mat. Man kan få mardrömmar om man har feber, osv.
En del drömmar kan lösa människan från spänningar och oro som hon upplever under vaket tillstånd. Andra drömmar förvärrar oron i stället för att rena människan.  

Löften om drömmar
Men det finns löften om både drömmar och syner från Gud i Bibeln. (Joel 2:28)
Gud kan ge drömmar som är till tröst, uppmuntran i tron, förmaning och varning.
Gud kan ge viktiga instruktioner genom drömmar, Josef fick uppleva detta flera gånger. (Läs i Matteusev. kapitel 1 och 2)

Drömmar som är av Gud är ofta särskilt tydliga och klara. Får vi drömmar som vi upplever är av Gud skall vi givetvis begrunda dem.

Bibeln ger åtskilliga exempel på hur Gud talar genom drömmar och syner. Under Gamla Testamentets tid var det vanligt att Gud talade till sina profeter på detta sätt. (Läs 4 Mos 12:4-8)

I 1 Kung. 3:15 står det: ”Då vaknade Salomo, och se, det var en dröm.” I drömmen hade Salomo samtalat med Gud. Eftersom Herren rikligen belönade Salomo för hans val i drömmen, kan det knappast ha varit fråga om en vanlig dröm.

Ibland är gränsen mellan ”dröm” och ”syn” flytande. I Daniel 7:1 står det att Daniel ”hade en dröm och såg en syn.” En syn, dröm eller uppenbarelse från Gud kan vara överväldigande.


Drömmar som varnar
Jakob, Jakobs son Josef, Salomo, Daniel, Marias man Josef, de vise männen som kom för att se Jesusbarnet, m.fl. fick drömmar av Gud.
Många gånger varnade Gud för något särskilt genom drömmar. Farao fick drömmar som varnade för de sju hungerår som skulle komma. Farao förstod inte dessa drömmar själv, men med Guds hjälp kunde Josef ge Farao uttydningen. (Läs om när Josef uttydde olika drömmar i 1 Mos kapitel 40 och 41.)


Drömtydning i Babel
Förr var det vanligt att man vände sig till personer som man trodde var drömtydare. När kung Nebukadnessars dröm gjorde honom orolig och sömnlös talade han inte om vad han drömt. Men han krävde att hans spåmän, besvärjare, trollkarlar och andra rådgivare skulle uttyda hans dröm och att de dessutom skulle tala om vad han drömt! Han ville vara säker på att ingen skulle kunna fabulera. Han menade att om de kunde tala om för honom vad han hade drömt så kunde han också lita på att de kunde tyda drömmen.

När det visade sig att ingen visste vad Nebukadnessar hade drömt blev han så vred och förbittrad att han befallde att man skulle förgöra alla de visa männen och rådgivarna i hela Babel.


Gud svarar på bön
Daniel var en judisk fånge som tjänstgjorde hos kungen som rådgivare.
När alla de visa männen i Babel skulle dödas sökte man också efter Daniel och hans vänner för att döda dem. Daniel och hans vänner bad till Gud att de skulle slippa bli dödade tillsammans med de övriga visa männen i Babel. 

Gud svarade på deras böner och uppenbarade hemligheten för Daniel i en syn om natten och Daniel kunde beskriva för kungen vad kungen hade drömt!

Både Josef och Daniel var noga med att tala om att det inte står i någon människas makt att uttyda drömmar. Det är Guds sak. Men Gud kan uppenbara dessa hemligheter för människor.

Nebukadnessar blev överväldigad av det svar han fick och sa till Daniel:
”Er Gud är i sanning en Gud över andra gudar, en Herre över kungar och en som uppenbarar hemligheter, eftersom du har kunnat uppenbara denna hemlighet.” (Daniel 2:47.) 
Därefter utnämnde han Daniel till ett högt ämbete och gjorde honom till chef för alla kungens rådgivare och visa män.

»Kung Nebukadnessar fick fler drömmar som upprörde honom och han var tvungen att kalla på Daniel för att få hjälp igen. Läs mera i Daniels bok kapitel 4.

Guds Ord i centrum
Guds ord varnar oss för falska profeter. Vi skall inte ta fasta på drömmar eller syner som förmedlas av personer som inte talar i enlighet med Guds ord. Läs mer om det i Jeremia 23:16-31, Jeremia 29:8 och Sakarja 10:2. Det händer att mindre nogräknade personer använder sig av lögnsyner och dito drömmar för att skada människor. Hela kapitel 13 i Hesekiel handlar om lögner och falska syner.

Ibland överträffar verkligheten drömmar och syner. När Petrus hamnade i fängelse bad församlingen uthålligt till Gud för honom. Gud sände en ängel för att befria Petrus och då trodde Petrus att han hade en syn! Läs mera i Apostlagärningarna kapitel 12.

Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Andeöver allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera. Apg 2:17-18

Läs mer: »Jag drömmer om Jesu återkomst… Kan dessa drömmar komma från Gud?

Hur får man magiska krafter?

Upp igen       <Föregående fråga

Tillbaka till alla frågorna 
 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0