Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Sänder Gud skyddsänglar för att beskydda oss?

Jag undrar, hör skyddsänglar och Gud ihop? Om de gör det är det Gud som har skickat oss en skyddsängel att beskydda oss?  Tack.

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)


 

Ja, änglarna är skapade av Gud för att göra hans vilja. Änglarna handlar på uppdrag av Gud och bistår oss i svåra situationer. Gud har en plan med varje människas liv och hans vilja är att alla människor ska bli frälsta.

Man blir inte frälst (räddad) av enbart änglatro och man ska inte tillbe änglar (Upp. 22:8). Man blir frälst genom att tro på Guds Son Jesus Kristus, som är större än änglarna.

Det finns många berättelser i Bibeln om hur Gud sänt skyddsänglar i olika situationer. Du kan t.ex. läsa om Daniel när han blev kastad i lejongropen i Daniels bok kapitel 6.

I 2 Konungaboken 6:14-17 kan du läsa om hur Elisa och hans tjänare blev skyddade av änglar när fiendens hästar och vagnar och en stor här omringat dem.

Läs mer:
»Änglar. Vad säger Bibeln om änglarna, deras betydelse och egenskaper?

Vad tycker ni om dem som ännu inte funnit Gud?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0