Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Varför finns det inga böcker skrivna av Jesus i Bibeln?

Varför finns det inga böcker skrivna av Jesus i Bibeln? Skrev han ingenting själv?
Eller rensades hans böcker bort från bibeln tillsammans med massa annat viktigt material under Konstantins utformning av kristendomen?
MVH DennisJesus var smord med Guds Ande och predikade Ordet med makt och myndighet och han sa att därför hade han blivit sänd: för att predika. Han läste ur Skriften och förklarade Ordet för sina åhörare. Allt som var skrivet om Jesus skulle gå i uppfyllelse. Han kom för att frälsa syndare och bota de sjuka. Han kom för att dö för hela världens synd och uppstå på tredje dagen. Han kom för att "tjäna och ge sitt liv till lösen för många" Matt. 20:28. Han kom för att ge "liv, ja liv i överflöd" (Joh. 10:10).
Den helige Ande skulle påminna lärjungarna om allt Jesus hade sagt.

När halva högtiden redan var förbi, gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. Judarna blev förvånade och sade: "Hur kan han känna Skrifterna, han som inte har studerat?" Jesus svarade: "Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Johannes 7:14-17 

Och han (Jesus) började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna. Lukas 24:27

Jesus: Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Johannes 14:25,26

Jesus: Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren.
Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom.
Då började han tala till dem: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar." Lukas 4:18-21

Sänder Gud skyddsänglar för att beskydda oss?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0