Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Jag vill veta mer om änglar och deras betydelse...

Hmm, kristna gestalter! Var finner jag information om änglar, deras betydelse och deras attribut.
Jag vill veta mer om dem fast information är så svårt att få tag på. Ber om hjälp i frågan. Vet mycket vill veta mer.

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Änglar i Bibeln

Jesus: "Jag säger er: På samma sätt blir det glädje bland Guds
änglar över en enda syndare som omvänder sig." Luk. 15:10

Jesus: "Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras
änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte." Matt. 18:10

"Är inte
änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen?" Hebr. 1:14

"Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina
änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra." Matt. 24:30,31

Jesus: "Ty vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som
änglarna i himlen."
Matt.  22:30

"Då visade sig en
ängel från himlen och gav honom kraft." Luk. 22:43

"En Herrens
ängel talade till Filippus: "Gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde."  Apg 8:26

"Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta, låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset.
Och se, en Herrens
ängel stod där, och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sade: "Skynda dig upp!"
Då föll kedjorna från Petrus händer, och
ängeln sade till honom: "Sätt på dig bältet och ta på dig sandalerna." Petrus gjorde det, och ängeln sade: "Ta på dig manteln och följ mig."
Apg. 12:6-8   
Läs fortsättningen fram till vers 11

"På utsatt dag klädde sig Herodes i kunglig skrud och satte sig på tronen och höll ett tal till dem. Då ropade folket: "En guds röst är detta, inte en människas!" Genast slog en Herrens
ängel honom, därför att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar och dog." Apg. 12:21-23

"Det är jag, Johannes, som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ner för att tillbe framför fötterna på
ängeln som hade visat mig detta. Men han sade till mig: "Gör inte det! Jag är tjänare liksom du och dina bröder profeterna och de som håller fast vid orden i denna bok. Gud skall du tillbe."  Upp. 22:8,9

"Sonen är så mycket större än
änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras. Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt:
Du är min Son, jag har i dag fött dig?  Eller: Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son?
Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: Alla Guds
änglar skall tillbe honom.
Om
änglarna säger han: Han gör sina änglar till vindar
och sina tjänare till eldslågor." Hebr. 1:4-7

"Glöm inte att visa gästfrihet, ty genom gästfrihet har somliga fått
änglar till gäster utan att veta om det." Hebr. 13:2


I nästan alla böcker i Bibeln nämns änglarna, Guds budbärare. De sänds ut för att ge vägledning och uppenbara Guds vilja för människor. De sändes t.ex. ut för att förmedla lagen. (Gal. 3:19) De ger beskydd, sänds ut som svar på bön för att befria människor ur farofyllda situationer och de styrker de troendes mod.

I Gamla Testamentet där "Herrens ängel" nämns är ibland gränsen mellan ett väsen vid sidan av Herren och Herren själv flytande.

När det i det Nya Testamentet talas om personer i skinande vita kläder menar man i allmänhet änglar.

Läs om hur en änglaskara kom med glädjebud i Luk. 2, och hur

  änglarna instruerade Josef i Matt. 1:20 och Matt. 2:19

  änglar befriade apostlarna från fängelse i Apg. 5:17-26

  ängeln visade sig för Kornelius i Apg. 10:1-8

  en ängel visade sig för Paulus vid ett skeppsbrott i Apg. 27

  en ängel försåg Elia med föda 1 Kung. 19:5-8

  änglar trädde fram och tjänade Jesus i öknen i Matt. 4:11

  änglar närvarade vid Jesu himmelsfärd Apg. 1:9-11 

  den fattige Lasarus vid sin död fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida

Du kan läsa om ängeln Gabriel i Dan. 8:16-57, Dan. 9:20-27, Luk. 1:11-20, 26-38

Om ärkeängeln och skyddsängeln Mikael står det på olika ställen i Daniels bok, i Jud. 9 och Upp. 12:7-9

Läs i Jud. 6 om änglarnas ställning, om änglarna i den yttersta tiden i Uppenbarelseboken, om ärkeängeln vid Herrens ankomst i 1 Thess. 4:16

För att bäst förstå deras betydelse och egenskaper bör man givetvis läsa hela Bibeln.

Mvh Veli Sergei.

Vad tycker ni om kristna människor som lyssnar på musik och sminkar sig? Om modekläder….

Upp igen       <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0