Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 Församlingsänglar och tronänglar

Hej. Jag undrar vad församlingsänglarna och tronänglarna har för uppgift. Vilka är de? 
Skulle vara glad om ni ville svara på detta.Församlingars änglar
I Uppenbarelseboken står det om församlingars änglar.
Johannes berättar om följande som skedde på ön Patmos:

På Herrens dag kom jag i Anden och hörde bakom mig en stark röst, lik ljudet av en basun, och den sade: "Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Tyatira, Sardes, Filadelfia och Laodicea."  Upp. 1:10

Det står uttryckligen att Johannes fick direktiv om att skriva olika brev med olika innehåll direkt till församlingarna: "Skriv till församlingens ängel i…" därpå nämns varje plats, t.ex. Efesus; detta åtföljs direkt av förmaningar, uppmuntran eller varningar som riktar sig direkt till respektive församling.

Man skriver väl inte till en ängel?

Det får tolkas som om de olika församlingarnas änglar i Uppenbarelseboken är församlingens föreståndare. 

Det grekiska ordet "angelos", (ängel) och hebreiskans "mal’ak" betyder budbärare, sändebud.

Vanligen är änglarna som nämns i Bibeln himmelska väsen i Guds tjänst.

Men ordet ängel används även om Johannes Döparen. Och i de ovan nämnda ställena i Uppenbarelseboken är nog "änglarna" församlingarnas ledare. Men församlingarna har också änglar till sitt beskydd.

Det står inte i Guds ord så detaljerat vad änglarna, dessa övernaturliga väsen underordnade Gud, har för uppgifter. 

De är utsända till att göra Guds vilja och tjäna Gud på olika sätt.

De kungör t.ex. Guds vilja och plan för människor.

De sänds ut vid speciella händelser, t.ex. vid Jesu födelse, Jesu uppståndelse m.m. och de skall följa med Jesus när han kommer tillbaka för att hämta de sina.

Änglar skyddar människor och även kan ha i uppdrag att skydda ett helt land (Dan. 10).

Herrens ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. Psaltaren 34:8

Om änglarna säger han: Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Hebr. 1:7

Det finns mängder av änglar i den osynliga världen med olika rangordning, men det finns alltså inte detaljerade beskrivningar av de olika änglarnas olika uppgifter. I Bibeln får vi veta lite om deras egenskaper, av Mark. 13:32 förstår vi t.ex. att de inte är allvetande.

Tronänglar
Änglar, som kallas för "himmelska härskaror" omger Guds tron i himlen och lovsjunger Gud:

Hör alltså Herrens ord: Jag såg Herren sitta på sin tron och himlens hela härskara stod hos honom på hans högra sida och på hans vänstra. 1 Kungaboken 22:19 (Folkbibeln)

Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen. Och de sade med hög röst:

Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Upp. 5:11,12

Om Jesus står det:

I honom skapades allting i himmelen och på jorden, de synliga tingen och de osynliga tronänglarna, härskaränglarna, makterna och myndigheterna. Allting är skapat genom honom och för honom. Kol. 1:16 (Hedegård)

Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen.  
Efesierbrevet 3:10

Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.  Romarbrevet 8:38,39

Mvh Veli Sergei.

»
Läs mer om Guds änglar här            

Jag undrar om du själv fått vara med om  tungomålstal? 
Hur gick det i så fall till?

Upp igen       <<Föregående fråga

 <Tillbaka till alla frågorna 

 

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0