Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Hur kunde ängeln byta sida när den var skapad god? Vem är Lucifer?

Hur kan en ängel ha en ond vilja om den inte har någon kunskap om något ont från början? M.a.o. Gud
skapade det goda och änglarna var hans tjänare. Alltså, hur kunde ängeln byta sida när den är god?
Har gud också skapat mörkret? Eller hur kommer det sig att det fanns något ont alternativ till det
goda?     Mahir och Per


Hej! Jag ska skriva ett arbete i svenska om Lucifer. Det finns inte mycket fakta att hitta om honom på
biblioteket. Jag har läst om honom i Margit Sandemos böcker Sagan om isfolket. Ni kan kanske ge er
syn av honom. Är han densamme som djävulen eller en nedstörtad ljusängel? Vilken syn har
kristendomen och bibeln på Lucifer? I bibeln står det ju bara att morgonstjärnan har fallit från
himmelen. Hur kan man få det till att Lucifer blivit satan. Var kommer Lucifer ifrån? Kan man läsa
om ljusänglarna någonstans? Många frågor! Hoppas ni kan hjälpa mig!

Med vänliga hälsningar  Bodil Karlsson

 

 

 

 

 

 


Gud har många namn i Bibeln och det har också hans motståndare djävulen.
I en enda bibelvers nämns t.ex. fyra av hans namn:

Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Uppenbarelseboken 12:9

Det förekommer i Bibeln att både människor och änglar kallas "stjärnor". Falska lärare kallas t.ex. för "irrande stjärnor, åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt." (Judasbrevet 13)

Vilket fall från himlen är inte detta, du morgonstjärna och son av gryningen! Du som en gång kuvade nationer har blivit störtad från din tron. Du sa för dig själv: "Jag ska stiga upp till himlen och regera över änglarna. Jag ska bestiga den högsta tronen och regera från gudaförsamlingens berg långt uppe i norr. Jag ska bli lik den Högste." Men i stället ska du kastas ner i dödsriket, längst ner i avgrunden.
Jesaja 14:12-15 (bibelöversättning: BOKEN)

"How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations! For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God: I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north: I will ascend above the heights of the clouds; I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit." Isaiah 14:12-15 (King James bibelöversättning)

Jesus: "Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt." Lukasev. 10:18


"Morgonstjärnan" blev störtad ned till avgrunden. Avgrunden är platsen för djävulen och hans änglar. (Se tidigare fråga om avgrundsänglar.

"Morgonstjärnan" har fått namnet Lucifer eftersom Lucifer som betyder "ljusbringaren" är den latinska motsvarigheten till grekiska Fosforos, morgonstjärnan. Han var en ljusets ängel. Men när han blev högmodig och gjorde uppror mot Gud blev han ond.

I sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud, i alla hans tankar finns ej plats för Gud. Psaltaren 10:4

Människans personlighet förändrades när de första människorna Adam och Eva gjorde uppror mot Gud. När de blev upproriska mot Gud blev de onda.

Syndafallet

Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: "Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?" Kvinnan svarade ormen: "Vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö." Då sade ormen till kvinnan: "Ni skall visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont." Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig.

Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sade till honom: "Var är du?" Han svarade: "Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig." Då sade han: "Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?" Mannen svarade: "Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt." Då sade Herren Gud till kvinnan: "Vad är det du har gjort?" Kvinnan svarade: "Ormen förledde mig och jag åt." 1 Moseboken 3:1-13

Djävulen är en personligt osynligt andligt väsen som kommer till människan i hennes tankevärld.

Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Efesierbrevet 6:11,12

Vi har redan besvarat en fråga om var man får information om änglar, främst goda änglar 

och
en fråga om församlingsänglar och tronänglar,

samt om fallna änglar och vem som skapat djävulen

För övrigt finns en sida med länkar till andra sidor bland våra frågor och svar som handlar om vilken syn kristendomen och Bibeln har på den onde (Satan) m.m.

Läs mer:Vad står ondskan för i Bibeln? 

Om tron på gudar. Skolarbete

Upp igen       <<Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0