Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

FRID

Jesus säger att han ger en frid som inte är en sådan frid som världen ger. Vad menar han med det?


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)Människan kan känna sig tillfreds exempelvis när hon inte har några större bekymmer och inte lider någon brist. Till Gud kan däremot den mest misslyckade människa komma och få förlåtelse, uppleva försoning och få frid.

Den troende kan hoppas och uppleva frid också under svåra omständigheter.

Vi får en frid som övergår allt förstånd – man upplever vila oavsett omständigheterna. Det handlar om att leva i frid i gemenskap med Gud.

4Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 5Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. 6Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Fil. 4:4-7

15Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma.

36Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? 37Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Markus 8:36,37

28Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Romarbrevet 3:28

Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Romarbrevet 5:1

Jesus är vår frid: 

Han är vår frid. Efesierbrevet 2:14/15

9De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 1 Timotheosbrevet 3:9

22Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. 23Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast. Hebreérbrevet 10:22,23

Jag har blivit lurad. Skall jag fortsätta ett hopplöst äktenskap?

Upp igen       <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0