Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Vad är egentligen pånyttfödelse?

Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. 
Ef. 2:6 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)En andlig födelse ovanifrån där Kristus tar gestalt i människan.
Det är det nya livet som Gud föder inom människan som ger gemenskap med Gud.

Genom sin Ande ger Herren Dig visshet om att Du är frälst och äger evigt liv.

En pånyttfödd människa känner ofta snart igen en annan pånyttfödd person på anden, trots stora olikheter i personlighet, bakgrund osv. Det blir ett himmelskt släktskap.
Gemenskapen troende emellan går djupare än någon annan gemenskap. Kristus enar.

Mvh Veli Sergei.

Läs mer: »Vad menas med att födas på nytt? 

 
Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud.  Joh. 1:12,13  (1917)

Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.
1 Petr. 1:23  (Folkbibeln)

Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och var och en som älskar Gud som har fött, älskar också den som är född av honom. 1 Joh. 5:1  (Folkbibeln)

Jesus:
Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sade: Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?
Jesus svarade: Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.
Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.
1 Joh. 3:3- 8  (Folkbibeln)

De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud.
Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom.  Rom. 8:8,9  (NT 81)

I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat.  Jak. 1:18  (Folkbibeln)


Paulus:
Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills Kristus har tagit gestalt i er… Gal. 4:18,19 (Folkbibeln)

Har en frälst blivit försonad med Gud genom Jesus Kristus en gång för alla?

       Upp igen    <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0