Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vad menas med "kan intet taga" ?

Hej vad avses med "kan intet taga", i nedanstående bibelord?

Johannes svarade och sade: "En människa kan intet taga, om det icke bliver henne givet från himmelen. Joh 3:27

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


Det är Gud som utväljer och ger oss olika uppgifter. 
Vi ska söka vinna de andliga nådegåvorna, men det är Anden som efter sin vilja fördelar nådegåvor. 
Man kan inte ta sig sin kallelse utan man får den av Gud. Men man ska göra sig tillgänglig för Gud. Den som söker Herren av hela sitt hjärta ska finna honom. 

Vi är inget i oss själva utan det är Gud som verkar. 
Vi ska inte verka utanför det område Gud har gett oss i övertro, utan i överensstämmelse med tron.

Mvh Veli Sergei.

 

Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva skall profetera i överensstämmelse med tron. Romarbrevet 12:6

Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta.
Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande.
En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål.
Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. 
1 Korinthierbrevet 12:7-11

Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Romarbrevet 12:3

Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 
2 Korinthierbrevet 4:7

Vem kan ge välsignelsen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0