Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

JESUS SOM LEDARE

Jag håller på med ett arbete om Jesus som ledare. 
Jag skulle uppskatta om du kunde ge mig lite fakta om Jesu ledarstil. Tack på förhand!!!!

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jesus predikade med makt och myndighet. Han hade omsorg om alla människor, också om dem som fariséer och skriftlärda inte ville veta av. 

11Fariseerna fick se det och frågade hans lärjungar: "Varför äter er mästare med publikaner och syndare?" 12Jesus hörde det och sade: "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. 13Gå och lär er vad detta ord betyder: Jag vill se barmhärtighet, inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare." Matteus 9:11-13

Som får utan herde
35Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. 36När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. 37Och han sade till sina lärjungar: "Skörden är stor, men arbetarna är få. 38Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd." Matteus 9:35-38

När Jesus säger detta upplever man Hans omsorg om de utsatta människorna.

Jesus vill att vi skall gå ut med budskapet och leda människorna till Honom. Människorna ropar efter verklig kärlek och den finner vi hos Gud.

Jesus vill leda oss där vi går bedjande fram och bekänner Hans namn.

Med sitt liv gav Jesus ett exempel på hur vi skall handla i olika situationer. För Honom fanns inga utstötta. För Honom har människorna lika värde. Han tyckte inte om hyckleri och gick till rätta med de religiösa makthavarna:

Jesus:7Ni hycklare, rätt profeterade Jesaja om er: 8Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. 9Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människors bud." Matteus 15:7-9

Jesus: 27Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser de vackra ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och allt slags orenhet. 28Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska. Matteus 23:27,28

Jesus var SANN människa, SANN Gud. Han lät sig inte påverkas av de religiösa ledarna utan sa sin mening. Han gjorde mäktiga under och gav i allt Gud äran, och detta vill Han lära oss. Han utövade rätt och rättfärdighet.

Jesus var en god ledare. Han är den gode herden. Han vill leda oss också idag. Han vill lära oss kärlek till Gud och till varandra. Att vi visar omsorg mot varandra.

För övrigt, läs Guds Ord:

9Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! 
Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han.
Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Sakarja 9:9

Om Jesus står det vidare:
4Han skall träda fram och vara en herde i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds, namns höghet. Mika 5:4

Jesus:
29Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. 30Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt." Matt. 11:29,30


Se, dagar skall komma, säger Herren,
då jag skall låta en rättfärdig telning
växa upp åt David. Han skall regera som kung och handla med vishet, han skall utöva rätt och rättfärdighet i landet. Jeremia 23:5

Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila, och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste. Jes. 9:6

Om Jesus står det:
7Gud, din tron står i evigheters evighet, ditt rikes spira är rättens spira. 8Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Psaltaren 45:7,8

Jesus:
11Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Joh. 10:11

Jesus: Varje planta, som inte planterats av min Far, ska ryckas upp med roten, så bry er inte om fariséerna. De är blinda ledare som leder de blinda, och de kommer alla att falla i samma grop." Matt. 15:13,14

Jesus: Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många." Matt. 20:25-28

6Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. 9Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Filipperbrevet 2:6-9

Jesus:
18 Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet Luk. 4:18

35Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. 36När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. Matt. 9:35,36

Jesus: 
"Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. 32 Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare." Luk. 5:31,32

Jesus i Kapernaum
31Så begav han sig ner till Kapernaum, en stad i Galiléen, och undervisade folket på sabbaten. 32De kände sig träffade av hans undervisning, eftersom han talade med makt och myndighet. Luk. 4:31,32

23Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden, kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. 24Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla. 25Han behövde inte höra någon vittna om människan, ty av sig själv visste han vad som var i människan. Joh. 2:23-25

1Det var strax före påskhögtiden, och Jesus visste att stunden hade kommit, då han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen, och han älskade dem in i det sista. Joh. 13:1

(Jesus visade kärlek: I berättelsen om Lasarus i Joh. 11 står det att Jesus stod utanför graven och grät.
Det står att Jesus var "upprörd och djupt skakad i sitt innersta.")

35 Och Jesus grät. 36 Då sade judarna: "Se, hur han älskade honom!" Joh. 11:35,36

Jesus botar en lam man
91Jesus steg i en båt och for över sjön och kom till sin egen stad. 2Där förde de till honom en lam man, som låg på en bädd. Och då han såg deras tro, sade han till den lame: "Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna." 3Några skriftlärda tänkte: "Han hädar." 4Jesus såg deras tankar och sade: "Varför tänker ni så ont i era hjärtan? 5Vilket är lättast att säga: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp och gå? 6Men ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder." Sedan sade han till den lame: "Stig upp, ta din bädd och gå hem!" 7Då steg mannen upp och gick hem. 8När folket såg det, greps de av fruktan och prisade Gud, som hade gett sådan makt åt människor. Matt. 9:1-8

Folket häpnade över hans lära, ty han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. Mark. 1:22 (Folkbibeln)

(Jesus hade just drivit ut en ond ande)
Alla blev slagna med häpnad och frågade sig: Vad är detta? En ny lära med makt och myndighet – också de onda andarna ger han befallningar, och de lyder honom. Mark 1:27 (Giertz)

12 Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han bad hela natten till Gud. 13 När det blev dag, kallade han till sig sina lärjungar och valde ut bland dem tolv, som han kallade apostlar: Luk. 6:12,13

Jesus sänder ut de tolv
1Jesus kallade till sig de tolv och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. 2Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka. Luk. 9:1,2

19Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er. 20Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen." Luk. 10:19,20

35Då talade Jesus strängt till anden: "Tig och far ut ur honom!" Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. 36Alla blev mycket häpna och sade till varandra: "Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna, och de far ut." Luk. 4:35,36

(Jesus var i en båt med sina lärjungar när det började storma och båten tog in vatten)
24De (lärjungarna) gick då fram och väckte honom och sade: "Mästare, Mästare, vi går under!"
Han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna, och de lade sig och det blev lugnt.
25Sedan frågade han dem: "Var är er tro?" Förskräckta och förundrade sade de till varandra:
"Vem är han? Både vindarna och vattnet befaller han, och de lyder honom." Luk. 8:24,25

Jesus och Petrus
15När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: "Simon, Joh. son, älskar du mig mer än dessa?" Han svarade: "Ja, Herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sade till honom: "För mina lamm på bete." 16För andra gången frågade han: "Simon, Joh. son, älskar du mig?" Han svarade: "Ja, Herre, du vet att jag
har dig kär." Jesus sade till honom: "Var en herde för mina får." 17För tredje gången frågade han: "Simon, Joh. son, har du mig kär?" Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade: "Har du mig kär?" och han svarade: "Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär." Jesus sade: "För mina får på bete. 18Amen, amen säger jag dig: När du var yngre, spände du själv bältet om dig och gick vart du ville.
Men när du blir äldre, skall du sträcka ut dina händer och en annan skall spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill." Joh. 21:15-18

Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder, 12då han säger: Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen skall jag lovsjunga dig. Hebreérbrevet 2:11,12

17Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. 18Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas. Hebreérbrevet 2:17,18

7Medan han levde här i köttet, ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. 8Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Hebreérbrevet 5:7,8

2Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
3Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. Hebreérbrevet 12:2,3

Jesus:
14 Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. 15 Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort mot er. Joh. 13:14,15

(Jesus hade mättat fem tusen män med bröd och fisk:)
14När folket såg vilket tecken han hade gjort, sade de: "Visst är detta Profeten, som skulle komma till världen." 15Då Jesus förstod att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung, drog han sig undan upp till berget, helt ensam. Joh. 6:14,15


Jesus till fariséerna:
41Jag tar inte emot ära av människor. 42Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. Joh. 5:41

(Jesus talade med en samaritisk kvinna vid Jakobs brunn:)
27Just då kom hans lärjungar, och de blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Joh. 4:27

Jesus: 26Ve er, när alla människor talar väl om er! På samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. Luk. 6:26

Jesus: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana. 15 Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Mark. 10:14,15

14När halva högtiden redan var förbi, gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. 15Judarna blev förvånade och sade: "Hur kan han känna Skrifterna, han som inte har studerat?" 16Jesus svarade:"Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. 17Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. 18Den som talar av sig själv söker sin egen ära, men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning, och ingen orättfärdighet
finns i honom. Joh. 7:14-18

23 Sedan sade han (Jesus) till alla: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Luk. 9:23

62Jesus: "Ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike." Luk. 9:62

Jesus: "Kom och följ mig, så skall jag göra er till människofiskare. Mark 1:17 (Hedegård)

1 Därefter vandrade Jesus från stad till stad och från by till by och predikade evangeliet om Guds rike. De tolv var med honom 2 och även några kvinnor, som hade blivit befriade från onda andar och botade från sjukdomar: Maria, som kallades Magdalena – från henne hade sju onda andar farit ut – 3 vidare
Johanna som var hustru till Herodes förvaltare Kusas, och Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde. Luk. 8:1-3

Jesus: "Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget att vila huvudet mot." Matt. 8:20

Och bland de ogudaktiga fick han sin grav - bland de rika kom han först när han var död - fastän han ingen orätt hade gjort, och fastän svek inte fanns i hans mun. Jes 53:9

Jesus: "Mitt rike är inte av den här världen. Joh. 18:36

Jesus ger sin sista befallning åt sina lärjungar innan han stiger upp till himlen igen:
18Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut." Matt. 28:18-20

Intresserad ateist skriver....

Upp igen       <<Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0