Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 

 

Nicenska trosbekännelsen
Rättfärdiggörelse genom tro

1. Vad innebär kristen tro om man utgår från den nicenska trosbekännelsen?

2. Vad är rättfärdiggörelse genom tro?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Jesus människa och Gud
1. Den nicenska trosbekännelsen var en frukt av kyrkomöten i Nicea man anordnade för att bemöta villfarande läror som förnekade Jesu gudom. Man ansåg det nödvändigt att formulera tron.

I den nicenska trosbekännelsen fastslog man att Jesus är Guds Son och har samma status som Fadern. Gud är en. Jesus är Gud i en människas gestalt. Jesus var både människa och Gud. Man fastslog tron på EN enda Gud som är treenig: Fadern, Sonen och den helige Ande.
Man betonade att gudomens enhet är starkare än trefalden.

Kristen tro enligt den nicenska trosbekännelsen innebär i korthet att man erkänner Kristus som Gud.

Den nicenska trosbekännelsen:

"Vi tror på en enda Gud,
allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord, av allt synligt och osynligt.

Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt blev till;
som för oss människor och för vår frälsning steg ner från himlen,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfru Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje
dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlen,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.

Vi tror på den heliga Anden,
som är Herre och ger liv,
som utgår från Fadern,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som talade genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig,
universell och apostolisk kyrka.
Vi erkänner ett enda dop,
till syndernas förlåtelse.
Vi väntar på de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv."

Om du är intresserad av treenigheten kan Du läsa vidare här och här.

Syndernas förlåtelse
2. Genom tron på Jesus får vi våra synder förlåtna och därmed blir vi rättfärdiggjorda.
Vi blir inte fullkomliga men vi blir fullkomligt förlåtna.
Det handlar om tro som leder till omvändelse. Att vi accepterar Jesus som vår personlige Frälsare genom det Jesus uträttat på Golgata kors, betyder att vi gör sinnesändring och då griper Gud genom sin Ande in i vårt liv.

Rättfärdiggörelse genom tro är ett ständigt återkommande ämne på vår hemsida, bl.a. i predikningarna på predikosidan. Du kan också läsa om det i svaret till en fråga angående frihet från lagen:

Kan Du ge mig lite fakta om Jesu ledarstil?

Upp igen       <<Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0