Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

KVINNLIGA ÄLDSTE

Jag undrar vad bibeln säger om kvinnliga äldste i en församling?

Undrar   Ingrid Lindqvist

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 Det är den enskilda församlingens ansvar och angelägenhet huruvida de vill ha kvinnliga äldste eller inte. Bibeln säger inget specifikt om kvinnliga äldste.
 

Man tillsätter naturligtvis inte kvinnliga äldste för att få statsbidrag.

Som jag tidigare nämnt blir både män och kvinnor döpta i helig Ande och kvinnorna får inte hindras i att frambära sitt vittnesbörd och utöva den tjänst som de har i församlingen.

Paulus och Barnabas insatte äldste i församlingarna:

I varje församling insatte de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren, som de hade kommit till tro på. Apg 14:23

Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Apg 20:28

När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: "Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till." 3Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem. Apg 13:2,3

Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött.
Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera. Apg 2:17,18

Vad gäller kvinnors olika tjänster se mitt svar på tidigare frågor om kvinnopräster m.m. samt en fråga om kvinnorollen.

Vad innebär kristen tro om man utgår från den nicenska trosbekännelsen? 
Vad är rättfärdiggörelse genom tro?


Upp igen       <<Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0