Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Jesu släkt

Från vilken ätt kommer Jesus?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)


 

 Jesus är Guds Son. Jesus föddes av en kvinna men Gud själv var hans far. Jesus fanns innan han fått en kropp. Om Jesus står det:

Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Kol 1:16, 17

När Jesus kom till jorden fick han en kropp….en kropp har du berett åt mig. Hebr. 10:5

Jesus är både människa och Gud när han inträder i världen. Det var Gud som kom i mänsklig gestalt.
Om Jesus står det:
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Joh. 1:1 (Ordet=Jesus)

Gud sände ängeln Gabriel för att tala om för Maria att Jesus skulle bli till genom helig Ande:

Då sade ängeln till henne: "Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut."
Maria sade till ängeln: "Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig". Ängeln svarade henne: "Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. 
Och se, din släkting Elisabet skall på sin ålderdom också få en son.
(Ängeln talade då om Johannes Döparen) Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt." Lukas 1:30-37

Jesus var till sin mänskliga natur en ättling till kung David, genom Josef som var Jesu juridiske far. Josefs släktregister finns i Matteus evangelium kap. 1. Många menar att det är Marias släktregister som finns i Lukas evangelium kap. 3. I så fall är även Jesu mor Maria av Davids släkt.

Jesus kom inte som en jordisk kung, utan som en himmelsk Kung. Genom helighetens ande blev han med kraft bevisad vara Guds Son genom uppståndelsen från de döda:

  ….evangeliet om hans Son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda… Rom. 1:3,4

Läs mer om hur världen skapades genom Jesus i Joh. 1:3, Ko. 1:16, 1 Kor 8:6, Hebr. 1:2

Läs mer om att Jesus var både Gud och människa: 
»Hur kan ni säga att Jesus är Gud och att Gud är treenig?

Har Jesu mor Maria en särställning?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0