Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Har Jesu mor Maria en särställning?

Var i Bibeln står det att Jungfru Maria skulle ha en särställning, förutom att hon var Jesu jordiska moder?

 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)


Jesu mor Maria var mycket gudfruktig och helgad och hade funnit nåd hos Gud. Hon fick också uppleva en ofattbar smärta.

Hon var en mycket speciell person eftersom Gud utvalde just henne till att föda Guds Son. Jesus blev till genom den helige Ande.

När Jesus var naglad på korset gav han lärjungen Johannes uppdraget att ta sig an Maria. Hon bodde hos Johannes efter Jesu död.
Efter Jesu himmelsfärd var Maria tillsammans med lärjungarna i övre salen. Allesammans tillbad de Herren. På pingstdagen utgöts den helige Ande över allesammans.

Jag finner inget stöd i Bibeln för att Maria efter sin död skulle kunna vidarebefordra människors böner till Jesus.

Vi skall be direkt till Herren. Det är Jesus som är vår store förebedjare: Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Romarbrevet 8:34
Vi skall inte syssla med helgondyrkan. Det står skrivet: Du skall inga andra gudar hava jämte mig. 
2 Moseboken 20:3
Om Jesus står det: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Apg 4:12

Jesus sade: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 14:6

Om Jesus: Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. Filipperbrevet 2:9-11

Det är bara Jesus som är medlare mellan Gud och människor: Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. 
1 Timotheosbrevet 2:5-6

Fanns påsken redan på Jesu tid?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0