Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

FRÅGOR OM SISTA TIDEN M.M.

Hejsan, jag har några frågor.
- När kommer Jesus tillbaka? 
- Kan man komma till himlen efter att Jesus har hämtat hem oss? 
- Är det synd att vara tillsammans med en ofrälst tjej?
- Det står i Uppenbarelseboken om att det ska göras en bild åt Odjuret som får liv och kan göra mäktiga ting - vad är det för en bild?

M.V.H /Titto

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


Tecken på Jesu återkomst
Vi vet inte tiden eller stunden när Jesus kommer tillbaka. Vi uppmanas att alltid vara väntande och redo. 
Som troende tyder vi tidstecknen:

Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Upp. 3:6

Vi ser hur kärleken kallnat, vi ser gudsfientligheten, förruttnelsen, kärleken till pengar, förberedelsen för Antikrists verksamhet, förstörelsen av miljön, naturkatastrofer, krig, hungersnöd, det stora antalet människor som uppenbarat sig med anspråk på att vara Messias m.m. som tecken på att Jesus skall komma snart. 

Fridsriket och yttersta domen
En tid efter att Jesus hämtat hem de frälsta, kommer tusenårsriket, fridsriket, då Satan är fängslad i tusen år och inte längre kan fresta människorna. 
Sedan släpps Satan lös en kort tid igen före den yttersta domen. 

Man kan inte med säkerhet fastställa NÄR de olika skeendena i Uppenbarelseboken äger rum. 
En rimlig tolkning är att det under denna period är möjligt att bli frälst, men det blir svårt, många blir martyrer. Om det inte var möjligt att bli frälst, skulle det betyda att det andliga mörkret skulle vara totalt på jorden. 

Man kan inte planera att man skall skjuta på omvändelsen, i åtanke att det ändå går att bli frälst efter att Jesus hämtat de sina. Då visar man att man inte var tillräckligt intresserad av frälsningens budskap. 
Det går inte att lura Gud. 
Man kan ju också ha avsomnat som ofrälst innan.

Vilddjuret
Bilden åt Odjuret, eller Vilddjuret, som det står om i Uppenbarelseboken handlar om Antikrist och den falske profeten. Bilden åt vilddjuret skapas förmodligen med datortekniken. 

Se också tidigare svar om Antikrist, världsdiktatorn:


»Förklara det här med ANTIKRIST!

»Om DOMEDAGEN, bibliska profetior, tidens tecken, vilddjurets märke, RFID och implanterade chip

»När Jesus kommer tillbaka, hur kommer vi att veta att det är den verklige Jesus Kristus som kommit åter?

»Hur kommer kristendomen se ut i framtiden? Kommer antalet anhängare minska? 
Hur förhåller sig kristendomen till cybernetiken  
och framtidens robotiserade människor?

»När sker uppryckandet? Om Kristi återkomst och VEDERMÖDAN

»
Om man ångrar att man tagit emot vilddjurets märke – får man ingen förlåtelse då?

»Vad menas med den svarta hästen i Uppenbarelseboken och "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada."?

»Vad är HARMAGEDDON?

Vinna människor för Gud
Så till Din fråga om den ofrälsta flickan. 

Om Du upplever att Du på grund av gemenskapen med henne glider allt längre från Gud, bör Du naturligtvis ta Dig i akt. Det är meningen att Du skall vinna henne för Gud, och därför får Du se till att hon inte vinner Dig för världen i stället. 

Vi skall rädda så många som möjligt för himlen:

8Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. 9Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.
2 Petrusbrevet 3:8,9

21Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. 
22
Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. Matt 24:15-28

36Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen. Lukas 21:36

26Som det var på Noas tid, så skall det vara under Människosonens dagar. 27Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. 28På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, 29men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. 30På samma sätt skall det vara den dag då Människosonen uppenbarar sig. Lukas 17:26-30

1Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 
1 Thess 5:1-4

Nästa fråga handlar också om den sista tiden:

Vad är Harmageddon?

Upp igen       <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0