Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Bibelstudium om
HARMAGEDDON

Hej,

Jag har funderingar över Harmageddon ( kampen mellan det goda och onda )
Har läst någonstans att Harmageddon egentligen är det slutgiltiga slaget mellan Guds änglar och Djävulens demoner och att slaget redan är vunnet av Gud. 
Är slaget redan vunnit av Gud ?
Eller pågår kriget fortfarande och i så fall var ?

 

 

Läs mer om den sista tiden:
»
Om domedagen, bibliska profetior, tidens tecken, vilddjurets märke, RFID och implanterade chip 


»Vad menas med den svarta hästen i Uppenbarelseboken och "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada."?


»Hur kommer kristendomen se ut i framtiden? Kommer antalet anhängare minska? 
Hur förhåller sig kristendomen till cybernetiken och framtidens robotiserade människor?
 


»
När sker uppryckandet? Om Kristi återkomst och vedermödan


»
Förklara det här med Antikrist!  


»
Är Antikrist en person eller ett system?


»
När kommer Jesus tillbaka? Det står i Uppenbarelseboken om att det ska göras en bild åt Odjuret som får liv och kan göra mäktiga ting vad är det för en bild?


»Om man ångrar att man tagit emot vilddjurets märke – får man ingen förlåtelse då?

Harmageddon - samlingsplatsen för den stora slutstriden
Harmageddon är den plats i Mellanöstern dit ledarna i hela världen kommer att samla härar till vad som blir mänsklighetens stora slutstrid. 
Det står om Harmageddon i
Uppenbarelseboken 16:12-16:
 
12Den sjätte ängeln tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och den torkade ut, så att kungarna från öster utan hinder kunde marschera med sina arméer mot väster. 13Och jag såg tre onda andar, förklädda till paddor, hoppa fram ur drakens, vilddjurets och den falske profetens mun. 14Dessa undergörande onda andar övertalade världens alla ledare att samla sig till strid mot Herren, på den store allsmäktige Gudens domsdag.
15”Var på er vakt för jag ska komma lika oväntat som en tjuv! Välsignade är alla de som väntar på mig, alla som har sina kläder färdiga, och inte behöver gå nakna och skämmas.” 16Och de samlade alla världens arméer nära en plats som på hebreiska kallas Harmagedon.     (Levande Bibeln)

Harmageddon kommer från hebreiskan och betyder Megiddos berg eller höjd. Det ligger intill berget Karmel i norra Israel nära Medelhavskusten. Det strategiska läget i området har fört med sig att många stora blodiga slag utkämpats just här.

I framtiden kommer man alltså att samlas vid Harmageddon för att utkämpa vad som blir den stora avgörande slutstriden mellan Gud och det onda.

Antikrists ande vilseför människor
En kraftig villfarelse har drabbat människorna som dragit ut i striden mot Herren. De har inte trott på sanningen utan har
njutit av orättfärdigheten. (2 Thess 2:11,12) De har låtit sig bedras av Antikrist, Vilddjuret (eller Odjuret) och den falske profeten som också kommer att vara inblandade i detta slag som kommer att utkämpas på vad Bibeln kallar för ”Guds, den Allsmäktiges, stora dag.”

I Uppenbarelseboken står det om ett väldigt krig med flera hundra miljoner soldater:

16De ledde en armé med tvåhundra miljoner krigare — jag fick höra att de var så många. Upp. 9:16

Gud håller dom - Jesus stiger ned på Oljeberget
Gud kommer enligt Joel kap. 3 att hålla dom över folken i Josafats dal. Josafat kan översättas med ”Herren håller dom”. Man anser att Josafats dal är detsamma som Kidrons dal mellan Jerusalem och Oljeberget. De ihopsamlade härarna från hela världen kommer alltså att flyttas från Harmageddon till Josafats dal.

Jesus kommer då att stiga ned och ställa sig med sina fötter på Oljeberget som kommer att delas mitt itu.

Fruktansvärda plågor och stor förvirring (Sak. 14:12,13) kommer att drabba dem som lurats ut i striden mot Herren. Det kommer att bli uppenbart för alla människor att Antikrist bedragit och vilsefört folken.
Antikrist och alla Guds fiender kommer att besegras.

8Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 2 Thess 2:8

Satan fängslas för tusen år och Jesus upprättar sitt fridsrike.

Vi vet redan nu att Jesus kommer att segra vid detta slag. Han kommer tillbaka som
Konungarnas Konung och herrarnas Herre. Så på så sätt kan man säga att slaget redan är vunnet av Gud. Djävulen vet också att hans tid är kort. (Upp. 12:12)   

Mvh Veli Sergei.

13De behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret. 14De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.” Uppenbarelse 17:13,14

Guds dom över Israels fiender

31Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, 2skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land 3och kastat lott om mitt folk. Joel 3:1-3

  12Låt hednafolken resa sig och dra ut till Josafats dal, ty där skall jag sitta till doms över alla hednafolk häromkring. 13Låt lien gå, ty skörden är mogen. Kom och trampa, ty pressen är full, presskaren flödar över, ty deras ondska är stor. 14Det är skaror på skaror i Domens dal, ty Herrens dag är nära i Domens dal. 15Solen och månen förmörkas, och stjärnorna mister sitt sken. Joel 3:12-15

  2Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. 3Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. 4På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder.
5Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel. Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs, tid. Då skall Herren, min Gud, komma och alla heliga med dig. 6Det skall ske på den dagen att ljuset blir borta, himlens ljus skall förmörkas. Sakarja 14:2-6

  12Detta är den plåga med vilken Herren skall slå alla de folk som drar ut mot Jerusalem:

Han skall låta deras kött ruttna medan de ännu står på sina fötter, deras ögon skall ruttna i sina hålor, och deras tunga skall ruttna i deras mun.

13Det skall ske på den dagen att Herren skall sända stor förvirring bland dem. De skall bära hand på varandra, och den enes hand skall lyftas mot den andres.  Sakarja 14:12-13

Ryttaren på den vita hästen
11Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. 12Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. 13Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är ”Guds Ord”. 14De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg. 15Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. 16Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: ”Konungarnas Konung och herrarnas Herre.”

17Och jag såg en ängel stå i solen, och han ropade med hög röst till alla fåglar, som flyger högst uppe på himlen: ”Kom och samlas till Guds stora måltid, 18så skall ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora.” 19Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. 20Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel. 21De andra dödades med ryttarens svärd, som går ut ur hans mun, och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött. Uppenbarelseboken 19:11-21

En märklig händelse? Hur förklarar man tankeöverföring?

Upp igen       <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0