Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Är Antikrist en person eller ett system?

Hei ! På webbsidan "Fråga Pastorn", har ni en rad med forholdande som skall indentifisera "Antikrist" uten att konkret påpeka HVEM DETTA ÄR? Såvidt jag forstär Bibelen är det vel inte en person det talas om utan ett organiserad system her på jorden. Kan det vara ALL FALSK RELIGION ??
Vänlig Hälsning, Roger Nilsen

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 Antikrist är en person som kommer med ett antikristligt organiserat system och med falsk religion bland annat.

Antikrist har ännu inte trätt fram synlig för världen. Men han finns redan i världen (1 Joh. 4:3). Antikrists ande är mycket verksam runt omkring oss överallt och vill påverka alla människor. Antikrist kommer att framträda öppet som en person när det som hindrat honom har röjts undan (2 Thess 2:6,7).

Antikrist beskrivs i Bibeln som laglöshetens människa, fördärvets son, syndens människa, förtappelsens son, Bedragaren, Lögnaren, motståndaren, m.m. Han är Satans och ondskans redskap, en motståndare till Kristus. Han vet att hans tid är kort, därför kommer han att uppträda med stor kraft och alla slags förföringskonster för att förvilla så många som möjligt. Han är en grym världsdiktator, men kommer att förskapa sig till ljusets ängel. Han kommer att kräva allas dyrkan.

Guds helige Ande väcker kärlek till Gud och medmänniskor. Men människor kommer att stå emot den helige Ande och kärleken kommer att svalna hos de flesta, sa Jesus. Det gör att människor inte kan skilja på gott och ont. Utan den helige Ande kan den kristne inte genomskåda och stå emot antikrists listiga och ondskefulla angrepp.

Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Upp 2:4

Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda.
Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren. Romarbrevet 12:9-11

Släck inte Anden. 1 Thess 5:19

Främst sprider Antikrist villfarelse om Jesu natur (1 Johannesbrevet 2:22,23, 2 Joh. 7). Han vill få människor att förneka Jesu gudom, för att ta ifrån dem deras möjlighet till frälsning och evigt liv. För att bli frälst måste man tro att Jesus är Guds Son. (Joh. 20:31, Joh.3:17,18 1 Joh.5:10-13)

Antikrists ande kommer vidare med förtal mot pånyttfödda kristna, han bedrar och förför massorna på olika sätt. Antikrists inflytande gör att människor förhäver sig mot allt som är heligt och villfarande läror om Jesus sprids alltmer.

Människor försöker i sitt högmod åter bygga ett Babels torn och överta all makt på jorden genom falska läror och genom att krympa åsiktsfriheten.
De vill få människor att vända sig bort från sann gudstro och tillbedjan och vill bortförklara Andens verk i de kristnas liv. Det blir en prövning för de troende. Många hjälper till med att bygga upp detta organiserade, gudsfientliga system så att Antikrists maktövertagande ska ske på ett sådant sätt att det är till synes allas önskan.

Det blir en falsk världsreligion, en enda dominerande ekonomisk, politisk och religiös världsmakt under Antikrist när han träder fram.

Till en början skapar Antikrist fred (en falsk fred) och därför bedrar han människor och blir hyllad och dyrkad. Han kommer också att få makt att göra en del tecken för att övertyga och fascinera människor.

När Jesus kommer tillbaka behöver han bara andas på Antikrist för att Antikrist ska dödas och vara utrotad för gott.

Mvh Veli Sergei.

Läs mer: »Förklara det här med Antikrist!

 

När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 
1 Thess 5:3

Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. 1 Johannesbrevet 2:18

När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. 2 Thess 2:1-12

Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron må höra. Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.
Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake.
Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt.
Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn.
Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det
befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde.
Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild.
Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex. Uppenbarelseboken 13:5-18

Jag är lite osäker om jag har tagit emot Jesus och undrar vad "älska inte världen" betyder?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0