Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Jag är lite osäker om jag har tagit emot Jesus och undrar vad "älska inte världen" betyder?

Hejsan! Jag heter Alexander och är 17 år. Jag har i större delen av mitt liv alltid varit en otroligt glad person, nu på senare år så har jag varit väldigt överdrivet glad och kärleksfull känner jag. Jag har vuxit upp som troende men lite osäker på om "jag har tagit emot Jesus", fastän att jag vill det och försöker be mig till det så är jag lite osäker på om jag kan garantera att det är så ännu.

Jag har alltid uppskattat livet oerhört mycket och bett och tackat gud flera gånger för att jag får leva i hans underbara värld. MEN, sen så läste jag på eran hemsida detta:
Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. 1 Johannesbrevet 2:15

Då blev jag genast helt ställd. Hur ska jag tolka det här, är det själva världen som jag inte bör älska?? Får jag älska mitt liv i denna värld då?? Jag som har känt flera gånger att jag blir så kärleksfull och lycklig av att titta på hans skapelser och möjligheter här i världen (som tex djur som leker eller kanske ett vuxet par som går glatt med deras barn i barnvagn osv).


Hoppas jag får svar på min fråga, tack för en jättebra hemsida          // Alexander Hermansson

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Att glädjas åt små saker
Det gläder mig att du upplever kärlek och glädje i ditt liv. Självklart blir man glad av att se på djur och småbarn, det är bara sunt.

Fortsätt att söka frälsningsvisshet genom att ta del av Guds ord. Tron kommer av predikan (Rom 10:17) och den helige Ande kommer med visshet (Rom. 8:16).

Läs gärna: 
»Hur får jag visshet om att jag tillhör Gud?  
»Vad innebär kärlek och förlåtelse i kristendomen?
»Vad menas med att "födas på nytt"?
»Hur kan man bevisa att Gud och Jesus finns?

Som frälst har man lätt för att glädjas över de små sakerna i vardagen och man fylls av tacksamhet och kärlek till Gud. Då kan man känna det som att man älskar sitt liv i denna världen. Man har kastat alla sina bekymmer på Herren och upplever Jesu omsorg. 
Man är tillfreds och trygg i Guds händer. 
Men detta är inte att "älska världen", som Bibeln varnar för.

Vad Bibeln lär om människans förhållande till världen 
Världen är skapad av Gud, men människorna har vänt Gud ryggen och har i grunden ett fientligt sinnelag mot Gud. "Världen" står för den gudsfrånvända mänskligheten och de krafter som styr samhället.
Världen bedrar, binder och förblindar så att människor inte kan se Gud.

Människan tillhör av naturen denna världen. Men när vi tar emot Jesus och blir frälsta för Jesus oss ut ur denna världen och in i Guds rike.

Vi blir släkt med himmelens Gud. Vi har inte vårt hemland här, utan vårt hemland är himlen. 
Vi sätter Jesus främst i våra liv och låter oss uppfyllas av Guds kärlek. Vi vill att Herren ska bestämma väg och att Gud ska bli ärad.

Om man älskar världen bryr man sig inte om Gud, utan är bara intresserad av vad som är i världen och världens sätt att vara och handla. Man sätter allt som finns i världen i främsta rummet.

Jesus: Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Markus 8:36

Det är inte bara de uppenbara synderna som är en fara. Världen försöker förstöra den andliga klarsynen hos den som är frälst.
För att man ska förlora sin själ behöver man inte begå sådant som vanligen betraktas som grov synd, det räcker med att man struntar i Gud och går in för världen med dess visdom (som Gud gjort till dårskap).

Du citerade 1 Joh. 2: 15. Om vi fortsätter med vers 16 & 17 ser vi vad världen är och vad den åstadkommer:

Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen.
Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.

Här talas om olika begär och att bara söka tillfredsställa det egna jaget: habegär, högmod över statussymboler och dylikt är av världen. Man ska tänka på att allt detta är förgängligt och ett jagande efter vind.

Man kan inte hylla både Gud och världen samtidigt. Världen och Guds rike står i motsatsförhållande till varandra. "Mitt rike är inte av denna världen", sa Jesus. Ju mer kärleken till världen får ingång i hjärtat, desto mindre får Guds kärlek plats.

Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Jakobsbrevet 4:4

Världen kan tränga in i våra hjärtan även om vi bor på en öde ö. Men genom att hata det onda och älska det goda blir vi beskyddade.
Jesus bad inte att vi skulle bli tagna ut ur världen, utan att vi skulle bli bevarade från det onda. 

Det är meningen att vi ska gå ut till människor och vittna om Jesus för dem. Vi ska älska människorna och ha nöd för dem och verka och be för deras frälsning.

Jesus: Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Johannes 17:15,16

Jesus varnar oss för att låta våra "hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger" (Luk.21:34). Man ska inte gripas av världen, utan bruka världen som om man inte brukade den, skrev Paulus, därför att världen går mot sin undergång.

Jesus sa att Han ger en frid som inte är av denna världen. Vi ska inte låta världsliga bekymmer ta vår tid och kraft, utan vi kastar våra bekymmer på Herren och är upptagna av att tjäna Gud.

Vi måste naturligtvis ha omsorg om världsliga ting och sköta det som är vårt ansvar, men vi har fått helt andra perspektiv på det.

Vi ska inte sträva efter att lyckas och nå framgång för att bli ärade av människor. Det är inte fel att lyckas, men man ska ha rätt motiv och tacka Gud och ge honom äran för allt. Framgången får i sig inte vara ett mål.

Världens visdom och Guds visdom är två helt olika saker. Världen har inte lärt känna Gud och kan inte lära känna Gud genom sin visdom. Världen är främmande för det gudomliga livet.

Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Jesaja 55:8,9

Paulus talade om hur han räknade all sin kunskap och skolning som en förlust mot det som var mer värdefullt, kunskapen om Kristus Jesus

Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus Filipperbrevet 3:8

"Världen" står för ett system, en världsordning som styrs av djävulen. I sin list gör djävulen sig till ljusets ängel. Därför kan något som verkar gott kan ändå dra människan bort från Gud. Vi ska inte låta oss luras av tomt prat (Ef. 5:6).

De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 1 Johannesbrevet 4:5

Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 
2 Timotheosbrevet 4:3

Världen vill alltså uppsluka människan och ta all hennes tid och uppmärksamhet. Men om man tar sig i akt, är vakande och bedjande och har fått sina andliga ögon öppnade, så kan man skilja mellan det som är av världen och det som är inspirerat av Guds Ande. Då är man beskyddad, även när man är mitt i världen.

Det som föll bland tistlar är de som har hört ordet men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt. Lukas 8:14

Bibeln talar om att vi blir nya skapelser i Kristus. Det som har med den gamla, jordbundna människans sätt att tänka och värdesätta tillhör världen. Man behöver leva nära Jesus och bevaras i tro och gå in för det nya livet i Kristus, så kan man genom tron övervinna världen:

Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 
1 Johannesbrevet 5:4

Jesus sade till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det.
Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Matteus 16:24-26

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 
Romarbrevet 12:2

Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan. 
1 Thess 2:4

Att vara tacksam till Gud över det han skapat, är alltså inte att älska världen. Jag ber för dig att du ska få frälsningsvisshet.

Läs gärna Lukas ev. 12:13-34

Mvh Veli Sergei.

Hur blir jag av med bitterhet och rädsla att bli sårad?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0