Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga Hur blir jag av med bitterhet och rädsla att bli sårad?

Hur blir jag av med bitterhet & rädsla för att bli sårad! & slipper mina minnen av vad som hänt!
Det står mellan mig & några människor i församlingen!
Det jag sagt till dem i förtroende, men nu står det emellan mig & dem! Vad jag varit igenom & som jag nu känner mig dömd av dem för det jag berättade! Hur länge ska jag släpa på detta? De säger inget. De reder inte ut nått! Jag har förlåtit dem men detta står emot oss.

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 När vi får problem som tynger oss ska vi gå med bördan till Jesus i bön.
Säg till Herren precis hur du har det och förtrösta sedan på att Gud griper in i situationen på något sätt.

Du behöver också be att få ha ett samtal med personerna det gäller. Ni behöver tala ut med varandra.

Oavsett om du under samtalet möter förståelse eller inte så har du då gjort vad som kommer an på dig och du får överlämna allt i Herrens händer och försöka att inte bekymra dig mer.

Tänk på att Jesus är större än allt annat och att Han är vår bäste vän. Vi ska försöka stifta frid med människor och leva i kärlek och förlåtelse. Men vi blir inte alltid förstådda av alla människor. Den största förståelsen får vi av Herren som ser allt och känner med oss i våra prövningar. Han älskar oss och vill att vi ska leva överlåtna åt Honom så att han kan leda oss och bära oss genom svårigheterna.

Glöm inte heller att hämta tröst ur Bibeln och alla underbara löften som finns där.

Mvh Veli Sergei.

Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. 
Hebreérbrevet 4:15,16

Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp. Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. 
Romarbrevet 15:4-6     

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.
Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Filipperbrevet 4:6,7

Jesus: Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Matteus 28:20

Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 
Romarbrevet 8:28

Jag har svarat på en annan persons fråga när det gäller förlåtelsen, läs gärna: 
»
Undrar över tusenårsriket…är rädd att jag ska göra något hemskt och förlora frälsningen…Hur vet jag om ska jag verkligen förlåtit?

Varför tog det tre dagar för Jesus att uppstå?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0