Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Varför tog det tre dagar för Jesus att uppstå?


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


I Bibeln står det en hel del om Guds plan. Jesus uppstod från de döda efter tre dagar för att Gud planerat det så från början.
Under de tre dagarna då Jesu kropp var död och han låg i graven steg Jesus i anden ner till dödsriket (Jesus använde uttrycket "jordens inre") och predikade där.

Läs mer:
»Var var Jesus när han var död?

»Varför for inte Jesus till himlen direkt när han dog?

»Om den frälste går till paradiset när hon lämnar jordelivet, hur kan hon då finnas i graven för att uppstå senare?

Jesus visste själv att han skulle dö och uppstå efter tre dagar och han talade om det för sina lärjungar:

Jesus tog de tolv åt sidan och sade till dem: "Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som genom profeterna är skrivet om Människosonen skall gå i uppfyllelse.

Ty han kommer att utlämnas åt hedningarna. De skall håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom, och på tredje dagen skall han uppstå." Lukas 18:31-33

Profeterna i Gamla testamentet antyder att det skulle ta just 3 dagar. Mycket i Gamla testamentet är förebilder till sådant som skulle ske under det Nya testamentets tid. Jesus jämförde Jonas tre dagar långa vistelse i fiskens buk med då han själv skulle dö, läggas i graven och uppstå efter tre dagar.

När Jona bad till Herren i fiskens buk fick han förvissning om att Herren skulle gripa in och rädda honom och han bad då bland annat:
….du förde mig levande upp ur graven, Herre, min Gud. Jona 2:7

Jesus: Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Matteus 12:40

Paulus: Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. 
1 Korinthierbrevet 15:3-5

Jesus: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Lukas 24:44

Profetia om Jesu uppståndelse från de döda i Gamla testamentet: 
Ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket, du skall ej låta din fromme se förgängelsen.
Psaltaren 16:10

Han skall om två dagar på nytt göra oss levande, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte. Hosea 6:2

Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. Apg 2:23,24

Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom, tog de ner honom från träet och lade honom i en grav.
Men Gud uppväckte honom från de döda, och under många dagar visade han sig för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket. Apg 13:29-31

Om uppståndelsen från de döda:

Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått.
Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös.
Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud, att han uppväckte Kristus, som han inte har uppväckt, om det verkligen är så att döda inte uppstår.
Ty om de döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått.
Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder.
Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade.
Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus, och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. 1 Korinthierbrevet 15:13-19

Vad händer om man brutit ett löfte mot Gud?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0