Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vad händer om man brutit ett löfte mot Gud?

Hej kära pastorn! Nu är det så här att jag är lite orolig för en grej! I bibeln står det ju att, om man inte håller sitt löfte till Gud så drabbas man av hans dom? Jag har dessvärre gjort en del misstag på den fronten och vad jag tror så har jag inte lyckats svika honom, men jag kommer inte ihåg alla löften jag gett... Men jag har slutat med det och tackar nu Gud för att jag slutat med det.. Men vad skulle hända ifall man nu bröt ett löfte? Skulle man gå under i fördärv eller vad händer egentligen? Jag har vart ute på stan lite och delat ut lappar om Jesus och förhoppningsvis fått folk till tro, men jag är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt orolig vad jag har att vänta mig ifall jag nu skulle ha brutit ett löfte till Gud. Tacksam för svar


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 


Gud är barmhärtig och långmodig. Han går inte ständigt till rätta med oss. Han vill inte att någon ska gå förlorad, utan vill föra alla människor till omvändelse och bättring.

Felar vi ska vi gå till Herren och be om förlåtelse. Du tycks ha ångrat dig och ändrat dig. Det viktiga är nu att du aktar dig för att göra samma misstag igen. Tanklöshet för med sig många problem. Om man märker att man ofta uttalar eller lovar sådant som man inte riktigt kan stå bakom måste man gå in för att bli av med den ovanan.

Det är bättre att inte lova någonting alls, än att ge löften man sedan inte kan hålla eller minnas. Man får ta en dag i sänder och försöka göra sitt bästa hela tiden, i stället för att binda upp sig vid en mängd löften. Att vandra i gudsfruktan är vandra ödmjukt och att inte vara för säker på sig själv. Vi är människor med fel och brister.

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 1 Johannesbrevet 1:9

Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd.
Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt.
Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade, han tänker på att vi är stoft. Psaltaren 103:8-14

Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder. 1 Petrusbrevet 4:8

Läs mer: » Jag har en fråga angående domedagen…

Vad betyder att man ska bruka världen som om man inte brukade den?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0