Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vad betyder att man ska bruka världen som om man inte brukade den?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


Man ska bruka världen - dvs. sköta sina plikter ansvarsfullt - utan att låta sig fångas av världen. Världen med dess begärelser förgår, men vi har ett evigt arv i himlen. 

Man söker inte sin glädje i världen utan låter Jesus få tid och utrymme, låter Honom bestämma väg. Så kan man sålla bort många onödiga bekymmer och tidsfördriv och i stället låta Anden få övertaget, drivas av Anden och söka vara till nytta i Guds rike. Man är inriktad på det som är av evighetsvärde och samlar skatter i himlen. 

Herren leder oss där vi går bedjande fram. Han ger en glädje som är långt mer än allt vad denna världen har att erbjuda.

Läs mer: »Jag är lite osäker om jag har tagit emot Jesus och undrar vad "älska inte världen" betyder?

...de som använder sig av den här världen som om de inte fick ut något av den. Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång...
1 Korinthierbrevet 7:30

Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning. Psaltaren 62:2

Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Kolosserbrevet 3:16

Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt. 
Psaltaren 16:11

Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor. Jesaja 12:3

Jesus: Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig. Johannes 16:24

Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. 1 Johannesbrevet 2:17

Lyssna nu, ni som säger: "I dag eller i morgon skall vi resa till den eller den staden och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar." 
Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en rök, som syns en liten stund och sedan försvinner. I stället borde ni säga: "Om Herren vill och vi får leva skall vi göra det eller det." Jakobsbrevet 4:13-15

Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren. Romarbrevet 12:11

Rörde Gud vid mig?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0